Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Neuro psykologer och kuratorer

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 16:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:30

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Psykologer och kuratorer inom Neurosjukvården är verksamma på vårdavdelningar och inom olika öppenvårdsenheter.

Söka vård hos oss

Kuratorn har ett helhetsperspektiv på patientens och närståendes behov utifrån teoretisk och klinisk psykosocial kompetens. Arbetet består av praktiska insatser, samtalsbehandling som stöd och för förändring samt information och rådgivning. Arbetets övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patient och närstående att kunna hantera en förändrad livssituation vid utredning av symtom, akut eller kronisk sjukdom, skada eller i livets slutskede.

Psykologen står för en djup och bred klinisk kompetens inom det psykologiska och neuropsykologiska området, väl förankrad inom neurologin. Psykologen tar emot patienter för utredning och rehabilitering. Utredningar innebär att typ och grad av eventuell emotionell, kognitiv och motivationell funktionsnedsättning bedöms. Neuropsykologisk rehabilitering innefattar allt från att behandla emotionella konsekvenser till att möta och behandla kognitiva dysfunktioner.

Det gemensamma syftet med psykolog- och kuratorsenhetens arbete är att öka psykologiskt välbefinnande, kognitivt fungerande och medverka till bästa möjliga förutsättningar för deltagande i vardag och arbetsliv.

Vid ditt besök hos oss

Neurosjukvårdens kuratorer arbetar med mottagning i öppen- och slutenvård samt i team riktade mot specifika diagnosgrupper.  Samtliga kuratorer inom Neurosjukvården är socionomer och flertalet har vidareutbildningar i psykosocialt arbete, till exempel grundläggande psykoterapiutbildning eller masterexamen i socialt arbete.

Kuratorn är den sociala experten inom hälso- och sjukvård och den person som har övergripande ansvar för det psykosociala arbetet. Kuratorn tillämpar ett helhetsperspektiv och arbetar med utgångspunkt i att en människas psykosociala sammanhang har betydelse (faktisk och upplevd) för hälsa och ohälsa. Kuratorns arbetsuppgifter kan delas in i tre delar: praktiska insatser, samtalsbehandling som stöd och för förändring samt information och rådgivning. Med samtalsbehandling avses till exempel motivations-, stöd-, sorg- och krissamtal.  Praktiska insatser, information och rådgivning avser samordning med samhällets olika aktörer samt att bevaka och tillgodose patienters behov och rättigheter. Insatserna täcker hela det psykosociala området och fokuserar på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kuratorns målgrupp är patienter och deras närstående.  Närstående innefattar även barn som lever i nära relation till en person med neurologisk sjukdom där kuratorn kan ge råd om hur barnens behov kan uppmärksammas och tillgodoses.

Kuratorsarbetets övergripande mål är:

  • att stärka patienters och närståendes möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar vid ohälsa
  • att arbeta för inre och yttre förändringar i den psykosociala miljön för att uppnå en så gynnsam utveckling som möjligt av människors livssituation och hälsa

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Urban Wåhlander

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-09-27 13:08