Avdelning 135

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 10:30 - 6:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

 • helgfria vardagar
  måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • helgdagar
  lördag - söndag 14:00 - 17:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 135 Stroke
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som drabbats av en stroke eller har liknande symtom. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

Din vistelse hos oss

Till oss kommer patienter på strokelarm, direktinläggning via ambulans, inläggning från akutmottagningen och övertag från regionen för behandling med trombectomi.

Hos oss möts du av kunnig och engagerad personal med strokekompetens. Vår målsättning är att ge dig kvalificerad strokevård enligt nationella riktlinjer. Vi arbetar i team och en individuell plan läggs upp för varje patient.

Många patienter tillfrågas om de vill vara med i något forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Dessa studier är viktiga för att hitta orsaker bakom strokesjukdomen och utveckla en bättre och mer individanpassad sjukvård.

Checklista inför din vistelse

 • Ta med fotolegitimation, aktuell medicinlista och eventuella läkemedel
 • Ta gärna med mobiltelefon och laddare
 • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset, då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.
 • Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk
 • Ta med hygienartiklar, ett par stadiga skor och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.

För dig som närstående och besökare

 • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen efter kl. 10.30 då rond och planering är klar. Vi ser gärna att en närstående fungerar som kontaktperson.
 • Det råder nöt och mandelförbud på avdelningen. På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.
 • Det är fotograferingsförbud på avdelningen
 • Strokedrabbade patienter behöver både träning och vila. Under förmiddagarna förekommer ofta rond, provtagning, olika undersöknigar exempelvis röntgen och träning. Vi ber därför besökare respektera våra besökstider och att max två besöker patienten åt gången. Besök utanför besökstider endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, dietist och specialistläkare i neurologi, internmedicin och geriatrik.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Instruktionsfilmer

Förflyttningar med rehabiliteringsperspektiv. Utbildningsfilmer inom strokevården.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Vårdenhetschef

Eva Lyckfjär

Vårdenhetschef

Matilda Errind Arvgård

Vårdenhetschef

Medicinskt ansvarig

Petra Redfors

Medicinskt ansvarig

Mikael Jerndal

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 10:30 - 6:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

 • helgfria vardagar
  måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • helgdagar
  lördag - söndag 14:00 - 17:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 135 Stroke
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som drabbats av en stroke eller har liknande symtom. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

Din vistelse hos oss

Till oss kommer patienter på strokelarm, direktinläggning via ambulans, inläggning från akutmottagningen och övertag från regionen för behandling med trombectomi.

Hos oss möts du av kunnig och engagerad personal med strokekompetens. Vår målsättning är att ge dig kvalificerad strokevård enligt nationella riktlinjer. Vi arbetar i team och en individuell plan läggs upp för varje patient.

Många patienter tillfrågas om de vill vara med i något forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Dessa studier är viktiga för att hitta orsaker bakom strokesjukdomen och utveckla en bättre och mer individanpassad sjukvård.

Checklista inför din vistelse

 • Ta med fotolegitimation, aktuell medicinlista och eventuella läkemedel
 • Ta gärna med mobiltelefon och laddare
 • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset, då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.
 • Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk
 • Ta med hygienartiklar, ett par stadiga skor och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.

För dig som närstående och besökare

 • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen efter kl. 10.30 då rond och planering är klar. Vi ser gärna att en närstående fungerar som kontaktperson.
 • Det råder nöt och mandelförbud på avdelningen. På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.
 • Det är fotograferingsförbud på avdelningen
 • Strokedrabbade patienter behöver både träning och vila. Under förmiddagarna förekommer ofta rond, provtagning, olika undersöknigar exempelvis röntgen och träning. Vi ber därför besökare respektera våra besökstider och att max två besöker patienten åt gången. Besök utanför besökstider endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, dietist och specialistläkare i neurologi, internmedicin och geriatrik.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Vårdenhetschef

Eva Lyckfjär

Vårdenhetschef

Matilda Errind Arvgård

Vårdenhetschef

Medicinskt ansvarig

Petra Redfors

Medicinskt ansvarig

Mikael Jerndal

Överläkare

Synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Instruktionsfilmer

Förflyttningar med rehabiliteringsperspektiv. Utbildningsfilmer inom strokevården.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen