Stroke Forum

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vegagatan 55
413 11 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Linnéplatsen

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Stroke Forum
Vegagatan 55
413 11 Göteborg

Stroke Forum tillhör Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vänder sig till personer som haft stroke och till deras anhöriga.

Söka vård hos oss

Informationsfolder Stroke Forum

Du behöver ingen remiss från någon annan vårdgivare för att vända dig till Stroke Forum, men fyll gärna i en egenremiss. 

Egenremiss Stroke Forum

Du kan även kontakta oss på telefon 031-14 57 03.

Vid ditt besök hos oss

Vid första besöket får du träffa oss i teamet för ett samtal utifrån dina behov och de förväntningar du har på Stroke Forum. Vi presenterar vår verksamhet och tillsammans lägger vi upp en plan för de insatser vi kommer överens om.

Råd och stöd

Efter en stroke kan livet påverkas på olika sätt. Teamet på Stroke Forum erbjuder kunskap, rådgivning och stöd. Stödet kan ges individuellt eller i grupp inom olika områden till exempel

 • Hälsa och livsstil efter stroke
 • Konsekvenser och återhämtning
 • Dolda funktionshinder t ex hjärntrötthet och minnespåverkan
 • Tal och språk
 • Livsomställning och acceptans
 • Att vara anhörig till en person med stroke 

Utöver besök hos oss finns även möjlighet till digital kontakt.

Aktivitetsgrupper

I samarbete med Folkuniversitetet finns tillgång till kurser där betydelsen av meningsfulla aktiviteter för lärande, hälsa och välbefinnande är central. Exempel på kurser är akvarell/akrylmålning, hjärngympa, Rytm och rörelse (RGRM) natur och trädgård-, data- och textilgrupp.

Även promenad och gemenskapsgrupp erbjuds.

Ett nära samarbete finns med patientföreningarna Strokeföreningen och Afasiföreningen som finns i samma byggnad.

Kostnad

Betalning sker via faktura enligt Västra Götalandsregionens öppenvårdstaxa.

Avgiftsfritt för personer över 85 år. Frikort gäller.

För aktivitetsgrupperna gäller terminsavgift.

Vi som arbetar här

På Stroke Forum arbetar ett team där arbetsterapeut, kurator, logoped, sjuksköterska och undersköterska ingår.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vegagatan 55
413 11 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Linnéplatsen

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Stroke Forum
Vegagatan 55
413 11 Göteborg

Stroke Forum tillhör Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vänder sig till personer som haft stroke och till deras anhöriga.

Söka vård hos oss

Informationsfolder Stroke Forum

Du behöver ingen remiss från någon annan vårdgivare för att vända dig till Stroke Forum, men fyll gärna i en egenremiss. 

Egenremiss Stroke Forum

Du kan även kontakta oss på telefon 031-14 57 03.

Vid ditt besök hos oss

Vid första besöket får du träffa oss i teamet för ett samtal utifrån dina behov och de förväntningar du har på Stroke Forum. Vi presenterar vår verksamhet och tillsammans lägger vi upp en plan för de insatser vi kommer överens om.

Råd och stöd

Efter en stroke kan livet påverkas på olika sätt. Teamet på Stroke Forum erbjuder kunskap, rådgivning och stöd. Stödet kan ges individuellt eller i grupp inom olika områden till exempel

 • Hälsa och livsstil efter stroke
 • Konsekvenser och återhämtning
 • Dolda funktionshinder t ex hjärntrötthet och minnespåverkan
 • Tal och språk
 • Livsomställning och acceptans
 • Att vara anhörig till en person med stroke 

Utöver besök hos oss finns även möjlighet till digital kontakt.

Aktivitetsgrupper

I samarbete med Folkuniversitetet finns tillgång till kurser där betydelsen av meningsfulla aktiviteter för lärande, hälsa och välbefinnande är central. Exempel på kurser är akvarell/akrylmålning, hjärngympa, Rytm och rörelse (RGRM) natur och trädgård-, data- och textilgrupp.

Även promenad och gemenskapsgrupp erbjuds.

Ett nära samarbete finns med patientföreningarna Strokeföreningen och Afasiföreningen som finns i samma byggnad.

Kostnad

Betalning sker via faktura enligt Västra Götalandsregionens öppenvårdstaxa.

Avgiftsfritt för personer över 85 år. Frikort gäller.

För aktivitetsgrupperna gäller terminsavgift.

Vi som arbetar här

På Stroke Forum arbetar ett team där arbetsterapeut, kurator, logoped, sjuksköterska och undersköterska ingår.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef