Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Neurologimottagning Sahlgrenska

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

12 juli tom 15 aug
måndag - fredag
8:30 - 9:30
from 16 aug
måndag - fredag
8:30 - 10:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag
8:00 - 16:00
Stängt för lunch
måndag - fredag
12:00 - 12:40
fredag
8:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Coronavirus covid-19

Click here for information in English

Till dig som är patient inom Neurosjukvården: Neurologi, Neurokirurgi, Klinisk neurofysiologi, Rehabiliteringsmedicin

Vår verksamhet påverkas mycket av den rådande situationen. Det är svårt att veta hur långvarig denna situation blir. Vi vill i så hög omfattning som möjligt säkerställa tillgång till vård för våra patienter samtidigt som vi vill göra vad vi kan för att minimera risken för att våra patienter skall utsättas för smitta. Detta kommer att påverka dina besök till oss.

Närstående får endast medfölja om absolut nödvändigt. Kontakta oss vid frågor.

För aktuell information och svar på vanliga frågor om Coronavirus covid-19 hänvisar vi till:

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta med mottagningsbesök. Vi ersätter de flesta besök på mottagningen med telefonbesök eller digitala besök. Detta görs utifrån individuella bedömningar.

Om du redan är kallad till besök hos oss kommer vi att höra av oss om det blir en ändring.

För att upprätthålla en god och uthållig sjukvård är det viktigt att vi kan genomföra de besök som planeras. Vi är därför tacksamma om av- och ombokningar görs i god tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt det telefonnummer som står på din kallelse. För av- och ombokningar Neurologi 031-342 94 36 och för av- och ombokningar Neurokirurgi 031-342 96 30.

För medicinska frågor gäller våra ordinarie telefonlinjer som vi under rådande situation bemannar i så hög omfattning som möjligt. Det går även att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

200318

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården

 - - - - - - - -

Information in English

For patients in Neuro Health Care (Neurosjukvården): Neurology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Rehabilitation Medicine

Neuro Health Care is greatly affected by the current situation. It is difficult to know for how long this situation will last. As much as possible, we want to ensure access to care for our patients while at the same time we want to do what we can to minimize the risk of our patients being exposed to infection. This will affect your visits to us.

Relatives may only accompany the patient if absolutely necessary. Contact us if you have any questions.

Due to the current situation regarding Coronavirus covid-19, for general information and answers to frequently asked questions, we ask that you please refer to:

We will change our way of working with outpatient visits. We will replace most outpatient visits with telephone calls or digital visits. This is done on the basis of individual assessments.

If you already have a scheduled appointment with us, we will contact you if there is a change.

In order to maintain good and sustainable health care, it is important that we can carry out the visits that are planned. We are therefore grateful if cancellations and re-bookings are made in time via the 1177 Health Care Guide e-services (Vårdguiden) or the telephone number that is on your notice. For cancellations and re-bookings for the Neurology clinic please call 031-342 94 36 and for cancellations and re-bookings for Neurosurgery please call 031-342 96 30.

For medical issues, our regular telephone lines apply which we, under the current situation, staff as much as possible. You can also contact us via the 1177 health care guide e-services (Vårdguiden).

200318

Åsa Lundgren Nilsson
CEO (Verksamhetschef)
Neuro Health Care (Neurosjukvården)

Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Blankett för egen vårdbegäran

Checklista inför ditt besök

Ett besök hos oss tar vanligtvis mellan 20 och 45 minuter.

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Neurologimottagningens reception.
  • Du betalar vid din ankomst. Vi ser helst att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.
  • I din kallelse finns information om på vilken adress ditt besök äger rum. 

På vår mottagning arbetar vi i team.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till våra olika team:

ALS-team (Blå stråket 7, plan 0)

Epilepsi-team (Blå stråket 7, plan 0)

Hjärntumörteam (Blå stråket 7, plan 0)

MS Centrum (Blå stråket 7, plan 0)

Neuromuskulärt team (Blå stråket 7, plan 3)

Parkinson- och motorikteam (Blå stråket 7, plan 0)

Stroketeam (Blå stråket 7, plan 0)

Sömnteam (Blå stråket 7, plan 0)

NPH-team (Blå stråket 7, plan 0)

Neuro dagvård (Bruna stråket 5, plan 2)

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, sexualrådgivare, neurologoped, neuropsykolog, läkare och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Kontakt

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda,
Telefon: 031-342 94 36, måndag till fredag kl. 08.00-10.00.

Ansvariga för avdelningen

Coronavirus covid-19

Click here for information in English

Till dig som är patient inom Neurosjukvården: Neurologi, Neurokirurgi, Klinisk neurofysiologi, Rehabiliteringsmedicin

Vår verksamhet påverkas mycket av den rådande situationen. Det är svårt att veta hur långvarig denna situation blir. Vi vill i så hög omfattning som möjligt säkerställa tillgång till vård för våra patienter samtidigt som vi vill göra vad vi kan för att minimera risken för att våra patienter skall utsättas för smitta. Detta kommer att påverka dina besök till oss.

Närstående får endast medfölja om absolut nödvändigt. Kontakta oss vid frågor.

För aktuell information och svar på vanliga frågor om Coronavirus covid-19 hänvisar vi till:

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta med mottagningsbesök. Vi ersätter de flesta besök på mottagningen med telefonbesök eller digitala besök. Detta görs utifrån individuella bedömningar.

Om du redan är kallad till besök hos oss kommer vi att höra av oss om det blir en ändring.

För att upprätthålla en god och uthållig sjukvård är det viktigt att vi kan genomföra de besök som planeras. Vi är därför tacksamma om av- och ombokningar görs i god tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt det telefonnummer som står på din kallelse. För av- och ombokningar Neurologi 031-342 94 36 och för av- och ombokningar Neurokirurgi 031-342 96 30.

För medicinska frågor gäller våra ordinarie telefonlinjer som vi under rådande situation bemannar i så hög omfattning som möjligt. Det går även att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

200318

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården

 - - - - - - - -

Information in English

For patients in Neuro Health Care (Neurosjukvården): Neurology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Rehabilitation Medicine

Neuro Health Care is greatly affected by the current situation. It is difficult to know for how long this situation will last. As much as possible, we want to ensure access to care for our patients while at the same time we want to do what we can to minimize the risk of our patients being exposed to infection. This will affect your visits to us.

Relatives may only accompany the patient if absolutely necessary. Contact us if you have any questions.

Due to the current situation regarding Coronavirus covid-19, for general information and answers to frequently asked questions, we ask that you please refer to:

We will change our way of working with outpatient visits. We will replace most outpatient visits with telephone calls or digital visits. This is done on the basis of individual assessments.

If you already have a scheduled appointment with us, we will contact you if there is a change.

In order to maintain good and sustainable health care, it is important that we can carry out the visits that are planned. We are therefore grateful if cancellations and re-bookings are made in time via the 1177 Health Care Guide e-services (Vårdguiden) or the telephone number that is on your notice. For cancellations and re-bookings for the Neurology clinic please call 031-342 94 36 and for cancellations and re-bookings for Neurosurgery please call 031-342 96 30.

For medical issues, our regular telephone lines apply which we, under the current situation, staff as much as possible. You can also contact us via the 1177 health care guide e-services (Vårdguiden).

200318

Åsa Lundgren Nilsson
CEO (Verksamhetschef)
Neuro Health Care (Neurosjukvården)

Karin Hallén

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Krister Ewaldsson

Medicinskt ansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-03 15:41