Dagrehabilitering och öppenvård Hjärnskademottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Rehabiliteringsmedicinskmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad hjärnskada. Vi kan ta emot dig som är i arbetsför ålder, från cirka 16 år. Du ska vara skriven i Göteborgsområdet. Målsättningen med våra insatser är att du ska få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplats 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning va tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande.

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Även fysioterapeut eller arbetsterapeut kan remittera till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Remisser bedöms i vårt rehabiliteringsteam.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kan du komma för

Poliklinisk mottagning

  • Bedömningssamtal hos läkare.
  • Enskilda besök hos annan profession (se nedan ”Vi som arbetar här”).

Dagrehabilitering

Samordnad, intensiv teambaserad träning.

Tillsammans med kallelse till ett inledande möte med teamet får du information och ett frågeformulär som du kan fylla i för att förbereda dig inför ett planeringsmöte med oss.

Tillsammans går vi igenom dina behov, förutsättningar och önskemål av rehabilitering och sätter upp rehabiliteringsmål i din rehabiliteringsplan. Ibland bedömer via att andra rehabiliteringsalternativ än vår mottagning är mer lämpliga för dig. Då hjälper vi dig med kontakter dit.

Bedömer vi att du behöver insatser från oss erbjuder vi utredning eller rehabilitering med individuellt anpassad intensitet och innehåll. Medelvårdtid är cirka sex veckor men varierar mycket.

Vid slutet av dagrehabperioden utvärderar vi tillsammans din rehabilitering utifrån rehabiliteringsplanen.

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatt individuellt anpassade rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss, och att kontakter med uppföljande instanser tas. Om du behöver kan vi planera och samordna din vård tillsammans med exempelvis kommun, Försäkringskassan, Primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör.

Vid utskrivning överförs du i regel till Primärvården för medicinsk uppföljning

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivande utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom öppenvården är: specialistläkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, neuropsykologer, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Vi är en del av Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

Vi som arbetar här

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Ansvariga för avdelningen är även

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Rehabiliteringsmedicinskmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad hjärnskada. Vi kan ta emot dig som är i arbetsför ålder, från cirka 16 år. Du ska vara skriven i Göteborgsområdet. Målsättningen med våra insatser är att du ska få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Även fysioterapeut eller arbetsterapeut kan remittera till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Remisser bedöms i vårt rehabiliteringsteam.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kan du komma för

Poliklinisk mottagning

  • Bedömningssamtal hos läkare.
  • Enskilda besök hos annan profession (se nedan ”Vi som arbetar här”).

Dagrehabilitering

Samordnad, intensiv teambaserad träning.

Tillsammans med kallelse till ett inledande möte med teamet får du information och ett frågeformulär som du kan fylla i för att förbereda dig inför ett planeringsmöte med oss.

Tillsammans går vi igenom dina behov, förutsättningar och önskemål av rehabilitering och sätter upp rehabiliteringsmål i din rehabiliteringsplan. Ibland bedömer via att andra rehabiliteringsalternativ än vår mottagning är mer lämpliga för dig. Då hjälper vi dig med kontakter dit.

Bedömer vi att du behöver insatser från oss erbjuder vi utredning eller rehabilitering med individuellt anpassad intensitet och innehåll. Medelvårdtid är cirka sex veckor men varierar mycket.

Vid slutet av dagrehabperioden utvärderar vi tillsammans din rehabilitering utifrån rehabiliteringsplanen.

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatt individuellt anpassade rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss, och att kontakter med uppföljande instanser tas. Om du behöver kan vi planera och samordna din vård tillsammans med exempelvis kommun, Försäkringskassan, Primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör.

Vid utskrivning överförs du i regel till Primärvården för medicinsk uppföljning

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivande utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom öppenvården är: specialistläkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, neuropsykologer, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Vi är en del av Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

Vi som arbetar här

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Ansvariga för avdelningen är även

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplats 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning va tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande.

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.