Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

E-POST

E-postadress

Tunnlandsgatan 2A

Byggnad 1 och 9

Högsbo sjukhus

421 38 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda. Gå av hållplats Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Våra arbetsterapeuter vänder sig till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. Våra fysioterapeuter träffar dig med funktionsnedsättning som exempelvis är relaterade till smärta, andning, ledrörlighet, muskelstyrka, balans, förflyttningar och gång.

Söka vård hos oss

På Högsbo sjukhus bedriver vi ingen egen mottagning utan här träffar du oss om du är inneliggande på geriatrisk vårdavdelning 603, geriatrisk vårdavdelning 604 eller rehabiliteringsmedicins avdelning 623.

Du kan även komma i kontakt med oss via Rehabiliteringsmedicins öppenvårdsmottagningar

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen/kassan i byggnad 9 där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Ett normalbesök tar mellan 30 och 60 minuter.

Arbetsterapi: Vi arbetar tillsammans med dig med att träna förmåga, anpassa omgivningen och lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor. Det kan också innebära att prova ut hjälpmedel.

Fysioterapi: Vårt mål är att förebygga eller minska din smärta, bibehålla eller förbättra rörelseförmåga, muskelstyrka, balans och kondition. 

All behandling planeras utifrån dina individuella förutsättningar och mål och grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

På Högsbo finns även en varmvattenbassäng för patienter och för dig som har fått ett recept på fysisk aktivitet - FaR.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut, fysioterapiassistent med undersköterskeutbildning, arbetsterapibiträde och arbetsinstruktör. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Carina Kronlid, verksamhetsassistent
Telefon: 031-343 24 92

E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Aris Seferiadis, enhetschef

Telefon: 0700 - 85 26 51 
E-post: E-postadress

Carina Dahl, enhetschef

Telefon: 0700 - 85 26 52
E-post: E-postadress