Arbetsterapi Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 15:00
  • fredag 8:00 - 14:00

Besök

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D Plan 15 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Arbetsterapi Sahlgrenska
413 45 Göteborg


För besök på mottagning - se separat kallelsebrev.

Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. Till våra mottagningar kommer du om du behöver behandling inom reumatologi, neurologi, lungsjukdom eller för kompressionsbehandling vid kärlmissbildningar.

Söka vård hos oss

För besök hos oss krävs det en remiss från din läkare på mottagningen. Det går också bra att skriva en egen vårdbegäran.
Det gör du lättast via 1177. Remissen eller den egna vårdbegäran bedöms av legitimerad arbetsterapeut som avgör om du ska komma till oss eller hänvisas till annan vårdgivare för att få rätt hjälp.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

I vissa fall kan du också betala i mottagningarnas reception eller få en faktura hemskickad. 

Ett normalbesök tar mellan 30 och 60 minuter.

Vi arbetar tillsammans med dig med att träna förmåga, ge råd och stöd, anpassa omgivningen och lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor. Det kan också innebära att prova ut hjälpmedel. 

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning träffar du legitimerade arbetsterapeuter och arbetsterapibiträde  

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lillemor Kündig, verksamhetsassistent 
Telefon: 031 - 343 24 92
E-post: lillemor.kundig@vgregion.se 

Ansvariga för mottagningen

Linda Kristensson

Enhetschef

Telefonnummer

Beatrice Wiklund

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 15:00
  • fredag 8:00 - 14:00

Besök

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D Plan 15 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Arbetsterapi Sahlgrenska
413 45 Göteborg


För besök på mottagning - se separat kallelsebrev.

Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. Till våra mottagningar kommer du om du behöver behandling inom reumatologi, neurologi, lungsjukdom eller för kompressionsbehandling vid kärlmissbildningar.

Söka vård hos oss

För besök hos oss krävs det en remiss från din läkare på mottagningen. Det går också bra att skriva en egen vårdbegäran.
Det gör du lättast via 1177. Remissen eller den egna vårdbegäran bedöms av legitimerad arbetsterapeut som avgör om du ska komma till oss eller hänvisas till annan vårdgivare för att få rätt hjälp.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

I vissa fall kan du också betala i mottagningarnas reception eller få en faktura hemskickad. 

Ett normalbesök tar mellan 30 och 60 minuter.

Vi arbetar tillsammans med dig med att träna förmåga, ge råd och stöd, anpassa omgivningen och lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor. Det kan också innebära att prova ut hjälpmedel. 

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning träffar du legitimerade arbetsterapeuter och arbetsterapibiträde  

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lillemor Kündig, verksamhetsassistent 
Telefon: 031 - 343 24 92
E-post: lillemor.kundig@vgregion.se 

Ansvariga för mottagningen

Linda Kristensson

Enhetschef

Telefonnummer

Beatrice Wiklund

Enhetschef

Telefonnummer