Verksamhet Arbetsterapi och fysioterapi

Inom arbetsterapi och fysioterapiverksamheten har vi en helhetssyn på patientens vardagsliv och arbetar problembaserat för att lösa eller mildra de problem som sjukdomen eller skadan skapar. Vi tränar patienten för framtiden, till boende, aktiv fritid, lek, skola och arbete.

Mottagningar

 • Arbetsterapi Mölndal

  Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier.

 • Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

  Våra arbetsterapeuter vänder sig till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. Våra fysioterapeuter träffar dig med funktionsnedsättning som exempelvis är relaterade till smärta, andning, ledrörlighet, muskelstyrka, balans, förflyttningar och gång.

 • Arbetsterapi Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. Till vår mottagning kommer du om du behöver behandling inom reumatologi, handrehabilitering, neurologi, lungsjukdom, plastik och armproteser.

 • Arbetsterapi Östra

  Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. 

 • Fysioterapi Mölndal

  Vi tar emot dig med funktionsnedsättningar som bland annat är relaterade till smärta, andning, ledrörlighet, muskelstyrka, balans, förflyttningar och gång. Till oss kommer du om du behöver behandling inom ortopedi, reumatologi, neurologi, hjärtsjukdomar, lymfödem, dialys och diabetes.

 • Fysioterapi Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med funktionsnedsättningar som bland annat är relaterade till smärta, andning, ledrörlighet, muskelstyrka, balans, förflyttningar och gång. Till oss kommer du om du behöver behandling inom ortopedi, reumatologi, neurologi, hjärtsjukdomar, lymfödem, njursvikt, onkologi, inkontinens, smärta och andning.

 • Fysioterapi Östra

  Vi tar emot dig med funktionsnedsättning som exempelvis är relaterade till smärta, andning, ledrörlighet, muskelstyrka, balans, förflyttningar och gång. Till oss kommer du om du behöver behandling inom hjärtsjukdomar, smärta, urin och anal inkontinens.


Senast uppdaterad: 2018-05-12 12:34