Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Handkirurgi

Verksamhetsområde handkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhus bedriver vård och behandling för invånarna i Västra Götalandsregionen. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige. Vår handkirurgiska verksamheten på Mölndals sjukhus inrymmer mottagning, operation, och rehabilitering med mera.

Forskning

Verksamhet Handkirurgi har ett flertal olika forskningsinriktningar som bedrivs med flera samarbetspartners. Läs mer om våra pågående forskningsprojekt på projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen.

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)

Verksamhet Handkirurgi är ansluten till nationellt Handkirurgiskt kvalitetsregister HAKIR.

HAKIR ger snabbt värdefull information om vårdkvalitet, både avseende patientnöjdhet, komplikationer och skillnader i resultat mellan olika operationsmetoder. Registret används också som en källa för klinisk forskning.

Verksamhet Handkirurgi är ansluten till HAKIR för att kunna ge våra framtida patienter en ännu bättre vård:

  • Vi vill att du skall få bästa vård hos oss och vill därför veta hur du har upplevt din behandling.
  • Vi vill kunna jämföra olika operationsmetoder för att successivt förbättra resultaten och minska förekomsten av komplikationer.
  • Vi vill också kunna ge korrekt information före operation om vilket resultat du kan förvänta dig efter ett visst ingrepp och om risk för komplikationer.

Här kan du läsa mer om HAKIR

Pediatrisk handkirurgi

Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset har sedan många år en väletablerad verksamhet för behandling av medfödda handanomalier hos barn. Vid kliniken handläggs alla typer av handanomalier från enkla till mycket avancerade. För vissa tillstånd såsom mycket komplexa handmissbildningar som exempelvis vid Apert syndrom handlägger vi patienter från hela landet.

Handkirurgiska kliniken samarbetar med barnhandkirurger i alla de nordiska länderna liksom med ledande centra för barnhandkirurgi i Tyskland, Storbritannien och USA.

Vid Handkirurgiska kliniken behandlas också barn som föds helt utan hand/arm. Dessa barn, liksom barn med artrogrypos, cerebral pares och kärlanomalier behandlas av dedikerade team med handkirurg, arbetsterapeut, fysioterapeut ortopedingenjörer och ortopedtekniker.

Det finns även ett väl upparbetat samarbete med avdelningen för Klinisk Genetik för utredning och behandling av barn med sällsynta sjukdomar. Klinikens läkare deltar regelbundet i internationella möten och nätverk samt föreläser för patientföreningar och vid familjevistelser på Ågrenska, nationellt kompetenscentrum för sälsynta hälsotillstånd.

Forskning och innovation har alltid varit en integrerad del av den handkirurgiska barnverksamheten. På kliniken finns det för närvarande  projekt inom precisionskirurgi och 3D printing varvid bl a missbidningar kan visualiseras tydligare och mallar för att återskapa anatomi tillverkas lokalt på kliniken. Forskning pågår även på multipla hereditära exostoser.

Utbildningsmaterial för läkarstudenter

Här har vi sammanställt utbildningsmaterial för att hjälpa dels läkarkandidater men även andra läkare som handlägger handskador och sjukdomar.

Utbildningsidan för handkirurgi kandidater

FESSH-ackrediterade

Verksamhet Handkirurgi är ackrediterade som ett handtrauma- och replantationscenter (HTRC) för åren 2021-2026 av Europeiska förbundet för handkirurgi FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand).


Senast uppdaterad: 2023-03-24 11:01