Handkirurgi kandidater

V0008186 Muscles and tendons of the hand: two figures of écorché hands. Lithograph by Battistelli after Costantino Squanquerillo, 1840. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images no. 562699i. Public Domain Mark. Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0

Handkirurgiska åkommor och skador är vanliga och kräver särskilda kunskaper vid utredning och behandling.

Vi har sammanställt utbildningsmaterial för att hjälpa dels läkarkandidater men även andra läkare som handlägger handskador och sjukdomar.

För att underlätta inläsningen under den korta och intensiva kursen i handkirurgi har vi här sammanställt allt material du kan behöva. Här kommer du också att finna en hel del material som inte ingår i själva målbeskrivningen men som vi tror du kan ha nytta av i framtiden, kanske främst under din AT-tjänstgöring.

Förutom kunskaper i basal handkirurgi kommer du att finna fakta, artiklar, länkar och praktiska råd om färdigheter där andra specialiteter har huvudansvar för inlärningen. Detta gäller exempelvis suturteknik, lokalbedövning, gipsning och antibiotikaval.

Syftet är att du ska ha all information du kan behöva när du står inför en handkirurgisk patient samlad på ett ställe. Nackdelen är att materialet är omfattande, men för att underlätta din inläsning har vi placerat överkursmaterialet i gråa fält. 

Obligatoriska avsnitt är också de som kommer att gås igenom på katedral föreläsning och i gruppundervisning. Vid inläsning har du också bifogad målbeskrivning som stöd.

För att göra materialet mer lättsmält och förhoppningsvis underlätta inlärningen har vi gett stort utrymme för bilder och filmer. Vi vill varna för att bilderna och filmerna i utbildningen kan upplevas som obehagliga.

Vår förhoppning är att du skall få en lärorik och rolig upplevelse på handkirurgen.

Kontakt och innehållsansvariga

Clancy Karlsson

Webbredaktör, verksamhet Handkirurgi

Per Fredrikson

Innehållsansvarig, Specialistläkare verksamhet Handkirurgi

Peter Axelsson

Innehållsansvarig, Överläkare verksamhet Handkirurgi