Information till dig som söker specialistvård

Information till dig som söker specialistvård på verksamhet Handkirurgi och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

På 1177.se finns mer information om remisser och vad gäller när du söker vård i Västra Götaland.

Egen vårdbegäran

De flesta patienter kommer till oss via remiss från annan vårdgivare. Du har också möjlighet att skicka egen vårdbegäran.

Egen vårdbegäran, även kallad egenremiss, är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning för att söka vård. Detta gäller inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

En läkare bedömer om du har behov av specialistvård. Det är oftast bättre att gå via primärvården, det vill säga vårdcentralen, så att korrekt medicinsk prioritering görs vilket kan ge kortare väntetid.

Blanketter och information om egen vårdbegäran på Sahlgrenska Universitetssjukhuset