Information till inremitterande vårdgivare

Information här vänder sig i första hand till vårdgivare som remitterar patienter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En säker och effektiv hantering av remisser är nödvändig för en hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. En remiss måste innehålla de uppgifter som behövs för en säker bedömning och prioritering så att patienten inte utsätts för risker, onödiga väntetider, felaktig bedömning eller en ofullständig vård.

Viktig information till inremitterande vårdgivare

Remissportalen är till för vårdgivare som remitterar patienter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.