Område 3

Verksamheter Område 3

 • Verksamhet An-Op-IVA

  Den långa förkortningen kommer av de olika avdelningarna som ingår i verksamheten.  Deras gemensamma nämnare är kunskaper som är till för patienter som ska opereras eller behöver akut hjälp. Vårt uppdrag på operationsavdelningarna är att förbereda patienten, ge narkos eller annan form av bedövning, assistera kirurgen med operationen och ta hand om uppvakning och smärtlindring. På intensivvårdsavdelningen ansvarar vi i samråd med andra specialister för livsuppehållande behandling och omvårdnad av svårt sjuka patienter.  Vi hjälper också patienter inom hela sjukhuset i akuta situationer och vid avancerad smärtlindring. Sekreterarenhetens främsta uppgift är att ge god service till patienter och medarbetare. Inom verksamheten bedrivs även forskning, utveckling och utbildning där vi har god integrering av teori och praktik.

 • Verksamhet Arbetsterapi och fysioterapi

  Inom arbetsterapi och fysioterapiverksamheten har vi en helhetssyn på ditt vardagsliv och arbetar problembaserat för att lösa eller mildra de problem som sjukdomen eller skadan skapar för dig. Vi hjälper dig träna för framtiden, till boende, aktiv fritid, lek, skola och arbete.

 • Verksamhet Geriatrik

  Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Inom verksamhet Geriatrik arbetar vi med att utreda, behandla och rehabilitera äldre med somatisk, ofta multifaktoriell sjukdom så att man kan uppnå optimal funktion och återgå till tidigare boende. Vi arbetar i team och har ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt.

 • Verksamhet Handkirurgi

  Verksamhetsområde handkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhus bedriver vård och behandling för invånarna i Västra Götalandsregionen. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige. Vår handkirurgiska verksamheten på Mölndals sjukhus inrymmer mottagning, operation, och rehabilitering med mera.

 • Verksamhet Medicin och akutsjukvård Mölndal

  Inom verksamhetsområdet Medicin och akutsjukvård bedrivs såväl akut som planerad öppen- och slutenvård inom det internmedicinska fältet. Vi har ett dygnet-runt öppet akutintag, där vi förutom medicinska åkommor även hanterar all ortopedisk akutsjukvård i Göteborg. Vårdavdelningarna har inriktning mot akut allmän internmedicin med specialisering inom kardiologi, gastroenterologi och stroke. På medicinmottagningen bedrivs teamspecialiserad öppenvård och endoskopier. Kardiologiska utredningar görs på hjärtmottagningen.

 • Verksamhet Ortopedi

  Inom verksamhetsområdet Ortopedi arbetar vi med att behandla, vårda och rehabilitera patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Vi utför akuta och planerade operationer och behandlingar som exempelvis; ledproteser i höft, knä, axel, fotled och armbåge, ryggkirurgi, fotkirurgi och frakturer. Operationer utförs både på dagkirurgen med hemgång samma dag och på operation med efterföljande behandling på våra vårdavdelningar. Vi tar emot och behandlar patienter från hela Sverige inom specialområden som  fot-, rygg-, protes- och artroskopisk kirurgi.

 • Verksamhet Ortopedteknik och sterilteknik

  Ortopedteknik producerar och anpassar ortopedtekniska hjälpmedel både för barn och vuxna. Sterilteknik lämnar ut instrumenten som är höggradigt rena, sterila, spårbara och säkra för patienten. 

 • Verksamhet Reumatologi

  Reumatologi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar. Verksamheten är förlagd till Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus inom slutenvård, öppenvård och dagrehabilitering. Vi har cirka 2 200 vårdtillfällen i slutenvård och 17 000 läkarbesök per år. Dessutom utför vi cirka 18 000 sjukvårdande behandlingar varje år.

 • Verksamhet Ögonsjukvård

  Ögonsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) omfattar avancerad kirurgisk och medicinsk behandling för hela Västra Götaland samt akut och allmänt förekommande ögonsjukvård för boende i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Kungälv och Ale.