Verksamhet Medicin och akutsjukvård Mölndal

Inom verksamhetsområdet Medicin bedrivs länssjuk­vård inom det internmedicinska fältet i form av slutenvård, öppenvård och med ett dygnet runt öppet akutintag, vilken innefattar även ortopedisk akutsjukvård, alla dagar i veckan. Vårdavdelningarna har inriktning mot akut och allmän internmedicin med specialisering inom kardiologi (hjärta/kärl), diabetes, endokrinologi (körtelsjukdomar), hematologi (blodsjukdomar) samt stroke (slaganfall). På medicinmottagningen bedrivs teamspecialiserad öppenvård och endoskopier (mag/tarm-undersökningar). Kardiologiska utredningar görs på hjärtlabb. Dessutom finns en öppenvårdsmottagning för hematologi knuten till vårdavdelning.

Mottagningar

Avdelningar