Verksamhet Reumatologi

Reumatologi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar. Verksamheten är förlagd till Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus inom slutenvård, öppenvård och dagrehabilitering. Vi har cirka 2 200 vårdtillfällen i slutenvård och 17 000 läkarbesök per år. Dessutom utför vi cirka 18 000 sjukvårdande behandlingar varje år.

Byggarbeten

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjlighet till parkering.

Rehabilitering

Patientutbildning

Våra patientutbildningar är en möjlighet för dig att få ökad kunskap om din sjukdom och din behandling och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation.

Information om våra patientutbildningar