Verksamhet Ortopedteknik och sterilteknik

Ortopedteknik producerar och anpassar ortopedtekniska hjälpmedel både för barn och vuxna. Sterilteknik lämnar ut instrumenten som är höggradigt rena, sterila, spårbara och säkra för patienten. 

Ortopedteknik - Förenar teknik och medicin

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser ortopedteknik till att många patienter från regionen får bra ortopedtekniska hjälpmedel med hög kvalitet. Ortopedteknik producerar och anpassar ortopedtekniska hjälpmedel både för barn och vuxna.

Sterilteknik - Vårdar instrumenten

Instrumenten som sterilteknik lämnar ut är höggradigt rena, sterila, spårbara och säkra för patienten. 

Renhetsgrader hos medicintekniska produkter:

  • Rena produkter (för ögat synligt rent), uppnås med rengöring.
  • Höggradigt rena produkter, uppnås med desinfektion.
  • Sterila produkter, uppnås med sterilisering.