Verksamhet Ortopedteknik och sterilteknik

Ortopedteknik - Förenar teknik och medicin. På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser  ortopedteknik till att många patienter från regionen får bra ortopedtekniska hjälpmedel med hög kvalitet. Ortopedteknik producerar och anpassar ortopedtekniska hjälpmedel både för barn och vuxna. Sterilteknik -  Vårdar instrumenten. Instrumenten som sterilteknik lämnar ut är höggradigt rena,  sterila, spårbara och säkra för patienten.  Renhetsgrader hos medicintekniska produkter. Rena produkter (för ögat synligt rent), uppnås med rengöring. Höggradigt rena produkter, uppnås med desinfektion. Sterila produkter, uppnås med sterilisering.

Mottagningar

  • Gåskola

    Vi tar emot dig som är benamputerad och behöver rehabilitering. 

  • Ortopedteknisk mottagning Falkenbergsgatan

    Vid behov av ortopedteknisk hjälp. Vi kan hjälpa dig som är i behov av proteser, bröstproteser, ortoser, behandlingsskor och inlägg.


Senast uppdaterad: 2018-05-30 12:33