Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Verksamhet An-Op-IVA

Den långa förkortningen kommer av de olika avdelningarna som ingår i verksamheten.  Deras gemensamma nämnare är kunskaper som är till för patienter som skall opereras eller behöver akut hjälp. Vårt uppdrag på operations- avdelningarna är att förbereda patienten, ge narkos eller annan form av bedövning, assistera kirurgen med operationen samt ta hand om uppvakning och smärtlindring. På intensivvårdsavdelningen ansvarar vi i samråd med andra specialister för livsuppehållande behandling och omvårdnad av svårt sjuka patienter.  Vi hjälper också patienter inom hela sjukhuset i akuta situationer och vid avancerad smärtlindring. Sekreterarenhetens främsta uppgift är att ge god service till patienter och medarbetare. På kliniken bedrivs även forskning, utveckling och utbildning där vi har god integrering av teori och praktik.

Forskning

Inom FoUUI vid AnOpIva SU Mölndal finns en Universitetslektor med en kombinationstjänst kopplad till Göteborgs Universitet. Det finns flera disputerade forskare samt pågående forskningsarbeten på kliniken. Forskningssamarbete sker tillsammans med andra enheter, t ex Geriatrik, Ortopedi och Klinisk neurokemi.

Undervisning bedrivs på kliniken för läkarkandidater termin 8 ca 40 veckor per år. Dessa för gruppundervisning genom lektorns försorg ca 12 timmar per vecka. De följer sedan kliniska handledare som är både anestes- läkare och sjuksköterskor. Läkarkandidaterna examineras också med simulatortentamia 1 gång per termin på vår klinik.

Det sker undervisning av AT-läkare, egna ST-läkare och randande ST-läkare. Undervisningen sker på måndagseftermiddagar respektive torsdagsmorgnar med klinisk undervisning men där även forskningsresultat presenteras. Dessutom sker "journal club", framför allt för ST-läkarnaa med jämna intervall.

AnOpIva Mölndal har specialkunskaper i blockadteknik med utveckling och undervisning av "cutting edge", blockadtekniker. Våra specialområden är annars ortopedisk anestesi där speciellt handhavande av multisjuka ASA III-IV lärs ut till ST-läkare inom vår specialitet. På kliniken sker utbildning av specialistsjuksöterskor inom intensivvård, anestesi och operation.Senast uppdaterad: 2018-04-08 13:43