Rehabilitering

Rehabilitering för patienter med reumatisk sjukdom

Det finns olika former av rehabilitering som kan vara aktuell utifrån behov. Här är en översikt av de olika formerna för rehabilitering med länkar till mer information.

Aktuellt våren 2023: Extern rehabilitering utomlands är pausad. Det finns fortsatt goda möjligheter att söka extern rehabilitering inom Sverige. Från och med 2023-06-01 finns inte längre möjlighet att ansöka om extern rehabilitering utomlands. – se aktuell information på 1177

Rehabilitering på Sahlgrenska och Mölndal

Rehabilitering utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

  • Västra Götalandsregionen har även ett separat avtal med Rehabcenter Mösseberg för slutenvårdsrehabilitering för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom som behöver ett mer individanpassat program. Ansvarig läkare kan ansöka i samråd med patient förutsatt att kriterier är uppfyllda. Bedömning av ansökan görs i ytterligare steg av oberoende specialist i reumatologi.