Patientutbildning

Vad är patientutbildning?

Målsättningen med patientutbildningarna är att du ska få ökad kunskap om din sjukdom och din behandling samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation. Patientutbildningarna syftar till att öka kunskapen för hur du kan hantera ditt liv, öka din trygghet och stärka din situation. I några av utbildningarna erbjuds informationsträffar för anhöriga. I starten av utbildningen kommer vi att diskutera innehållet i utbildningen, vilket du kan vara med att påverka. Det är därför viktigt att du funderar över vad du har för frågor som du vill diskutera eller få svar på. Vi hoppas på många frågor och givande diskussioner!

Vem kan gå en patientutbildning?

Patientutbildningarna hos oss riktar sig i första hand till dig som haft någon av följande diagnoser i cirka 6 månader:

  • Kronisk ledinflammation (som reumatoid artrit eller psoriasisartrit)
  • Ryggreumatisk sjukdom (som ankyloserande spondylit eller annan spondartritsjukdom )
  • Sjögrens syndrom
  • Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
  • Systemisk skleros

Du som deltar i en patientutbildning kan ansöka om förebyggande sjukpenning. Förebyggande sjukpenning medför inte någon karensdag. Du får ett intyg i handen efter avslutad utbildning.

Artrit

Utbildningen för dig med artrit ges under två heldagar på verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska. Utbildningen sker i mindre grupp och förmedlas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Spondartrit

Utbildningen för dig med spondartrit ges i två olika varianter.

Alternativ 1

Dagtid under två heldagar på verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska. Utbildningen består av föreläsning och gruppdiskussioner med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist och kurator samt praktiska träningspass i bassäng och i träningssal ledda av fysioterapeut.

Alternativ 2

Kvällstid vid ett tillfälle, klockan 16:30–19:30, på Reumatologimottagning på Mölndals sjukhus. Utbildningen består av föreläsning och gruppdiskussion med läkare och fysioterapeut samt praktiskt träningspass i träningssal som leds av fysioterapeut.

Sjögrens syndrom

Utbildningen för dig med Sjögrens syndrom ges under två heldagar på verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska sjukhuset. Utbildningen sker i mindre grupp och förmedlas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist och tandhygienist.

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Utbildningen för dig med SLE ges under två heldagar på verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska sjukhuset. Utbildningen sker i mindre grupp och förmedlas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Systemisk sklerosutbildning

Utbildningen ges under tre heldagar på verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska sjukhuset. Utbildningen sker i mindre grupp och förmedlas av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist och tandhygienist.

Hur anmäler jag mig?

Alla som arbetar på verksamhet Reumatologi kan hjälpa dig om du är intresserad av att delta i en av våra patientutbildningar. Tala med personalen i provtagningen, vid besöket hos sjuksköterska, fysioterapeut, kurator, dietist, arbetsterapeut eller läkare.

För vissa utbildningar anmäler du dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster.