Undervisningsfilmer

Obs! Filmerna kan upplevas som obehagliga.

Amputation

Transport och paketering av amputerat finger


Blockader

Radialisblockad i handledsnivå

Radialisblockad i handledsnivå är en effektiv blockad för att bedöva de delar av handen som är radialisinnerverade, dvs radiella handryggen. Det krävs inget ultraljud och blockaden är lätt att lägga.

Du behöver:

 • 5-10ml lokalbedövning tex Carbocain eller Marcain
 • 10ml spruta
 • Blå och rosa kanyl
 • Kompresser och tvättsprit

Medianusblockad i handledsnivå

Medianusblockad i handledsnivå är en effektiv blockad för att bedöva de delar av handen som är medianusinnerverade. Det krävs inget ultraljud och blockaden är lätt att lägga. Tänk på att lägga den i god tid innan, minst 10-15 minuter men en timme innan fungerar också bra.

Du behöver:

 • 10ml lokalbedövning tex Carbocain eller Marcain
 • 10ml spruta
 • Blå och rosa kanyl
 • Kompresser och tvättsprit

Ulnarisblockad i armbågsnivå

Ulnarisblockad i armbågsnivå är en effektiv blockad för att bedöva de delar av handen som är ulnarisinnerverade. Det krävs inget ultraljud och blockaden är lätt att lägga. Tänk på att lägga den i god tid innan, minst 10-15 minuter men en timme innan fungerar också bra.

Du behöver:

 • 10ml lokalbedövning tex Carbocain eller Marcain
 • 10ml spruta
 • Blå och rosa kanyl
 • Kompresser och tvättsprit

Fingerbasblockad

Fingerbasblockaden är en effektiv bedövning för ingrepp och operationer på fingrar. Blockaden är lätt att lägga och inom några minuter uppnår man komplett bedövning. Kombinerat med en fingerbasstas kan man operera upp mot en timme på fingret och alla ingrepp på fingret går att göra inklusive amputationer, frakturer och artrodeser.

Du behöver:

 • 5ml lokalbedövning tex Carbocain eller Marcain per finger
 • 5 eller 10ml spruta
 • Blå och rosa kanyl
 • Kompresser och tvättsprit

Morbus de Quervain

De Quervain's Tenosynovitis

De Quervain's Tenosynovitis


Frakturbehandling, översikt

Fingerskena (mellanhandsgips)

Mellanhandsgipset är en gipsskena som passar till många handskador som fingerfrakturer eller metacarpalefrakturer. Vid skador i den ulnara delen av handen, dvs på lillfingersidan, så kan pekfingret lämnas utanför för att minska påverkan på det vardagliga livet.

Du behöver:

 • Kompresser
 • Elastisk linda som tex bonacrep
 • Vadd 20cm
 • Gips 15cm, 8 lager
 • Gipslinda
 • Självhäftande linda tex Danamull eller tejp

Frakturbehandling, övriga

Percutaneous Transtrapezial Scaphoid Fixation 

Percutaneous Transtrapezial Scaphoid Fixation 

Scaphoid Stress Test

Scaphoid Stress Test

Watson's Test

Watson's Test


Infektioner

Avlägsning av nagel

Avlägsning av nagel


Injektionsteknik/kortinsoninjektionsteknik

Kortisoninjektion tumbas

Kortisoninjektion i tumbasen kan ge lindring från artrosbesvär och är i regel första steget i behandlingen kombinerat med ortos och fysioterapi. En artrosangripen led kan injiceras regelbundet men med tiden brukar effekten avta. Patienten bör varnas för tillfällig förvärring under några dagar samt risken för infektion.

Du behöver:

 • Rosa och blå kanyl
 • 2ml spruta
 • 1ml Depo-Medrol
 • Kompresser och tvättsprit

Kortisoninjektion PIP och MCP leder

Kortisoninjektioner i PIP och MCP leder används främst för patienter med artros men även för andra inflammatoriska tillstånd. En liten mängd Depo-Medrol kan ge långvarig lindring av smärta orsakad av artros. Man kan använda ultraljud för dessa injektioner men här visas tekniken utan bildhjälp.

Du behöver:

 • Depo-Medrol 1ml
 • Blå och rosa kanyler
 • 2ml spruta
 • Kompresser och tvättsprit

Operation, övriga


Suturteknik

Enstaka suturer på patient 1

Enstaka suturer på patient

Enstaka suturer på patient 2

Enstaka suturer på patient

Enstaka sutur

Enstaka sutur. Hur man syr enstaka suturer, håller i instrumenten och allmänt om suturteknik.

Liggande madrass sutur

Liggande madrass sutur. Hur man suturerar med liggande madrass sutur

Fortlöpande sutur

Fortlöpande sutur. Hur man börjar, syr och avslutar en fortlöpande sutur.

Intracutan sutur på patient

Intracutan sutur på patient

Ligaturknop

Ligaturknop - Hur man slår en ligaturknop med en hand


Triggerfinger

Triggerfinger

Tydliga upphakningar och låsningar i en medelålders kvinna. Patienten fick kortisoninjektioner som tyvärr inte förbättrat problemet mer än en kort tid och är därför uppsatt för klyvning av A1 ligamentet.

Dig 3 och 4 är mer utsatta än andra fingrar och vanligast i medelåldern i kvinnor. Andra sjukdomar som kan bidra är diabetes, rheumatoid artrit eller hypotyreos.

Behandlingen är oftast icke operativ med kortisoninjektioner och/eller ortoser men ibland krävs en operation för att dela A1 ligamentet och låta senan löpa fritt. Vid svårare fall kan man oftast se en tydlig uppdrivning och ofta synovit runt FDS senan.

Trigger Finger & Trigger Thumb

Trigger Finger & Trigger Thumb


Undersökningsteknik

Functional Anatomy of the Hand

Functional Anatomy of the Hand - Drs. Robert Chase and William White

Undersökningsteknik komplett handstatus/hand exam

Utvecklad för kandidatundervisning på handkirurgen Sahlgrenska.

Undersökningsteknik tummens ligamen inklusive UCL

Undersökning av de två kollateralligamenten runt tummens MCP led vid misstanke skada på dessa. Det ulnara kollateralligamentet stabiliserar tumgreppet och obehandlade kompletta skador leder till instabilitet och senare artros i många fall. Klassisk anamnes är fall vid skidåkning och smärta ulnart vid MCP leden. Instabiliteten kan vara stor vid kompletta skador men partiella skador kan leda till endast smärta eller smärta och mindre instabilitet.

Undersökning digitalnerver

Testning av funktion i digitalnerver med olika alternativ som kan vara aktuella på ett akutintag. Dessa tester är känsligt för att upptäcka nervskador i handen, dels digitalnerver men även nervstammar. Normal känsel hos en patient som inte arbetar manuellt ligger runt 4-5mm beroende på ålder och eventuell samsjuklighet. Patienter med manuellt arbete tex snickare eller lantbrukare kan man förvänta sig närmre 7mm.

Tvåpunktsdiskrimination, 2PD med fasta mätare

Testning av tvåpunktsdiskrimination med 2PD mätare. Detta testet är känsligt för att upptäcka nervskador i handen, dels digitalnerver men även nervstammar. Har man inte tillgång till 2PD mätare kan man använda ett gem eller vass sax istället. Normal känsel hos en patient som inte arbetar manuellt ligger runt 4-5mm beroende på ålder och ev samsjuklighet. Patienter med manuellt arbete tex snickare eller lantbrukare kan man förvänta sig närmre 7mm

Brachial Plexus Injury, clinical examination

Undersökning av Brachial Plexus muskelstatus

Undersökning ulnarisnerven (armbåge och handled)

Ulnarisnerven har två områden i armen där den kan bli komprimerad, dels i handleden men vanligast vid armbågen. Ulnarisnerven ger sensorisk innervation till lillfingret, ulnara halvan av ringfingret och handryggen längs med metacarpale 2 och ulnart ner till handleden. All muskulatur i handen förutom APB och FBP är ulnarisinnerverad. Detta testas enklast genom fingerspretning. Undersökningen kan med fördel kompletteras med 2-PD undersökning för en mer objektiv bedömning av eventuell känselnedsättning.