Praktiska råd och färdigheter

Praktiska råd om färdigheter och behandling som är bra att kunna vid omhändertagande av handskador. Klicka på länken så hamnar du i rätt avsnitt eller länkas till artikeln.

Filmer - Undersökningsteknik

Functional Anatomy of the Hand

Undersökningsteknik komplett handstatus/hand exam

 

Utvecklad för kandidatundervisning på handkirurgen Sahlgrenska. Filmen är framtagen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniken för handkirurgi och plastikkirurgi.

Undersökningsteknik tummens ligamen inklusive UCL

 

Undersökning av de två kollateralligamenten runt tummens MCP led vid misstanke skada på dessa. Det ulnara kollateralligamentet stabiliserar tumgreppet och obehandlade kompletta skador leder till instabilitet och senare artros i många fall. Klassisk anamnes är fall vid skidåkning och smärta ulnart vid MCP leden. Instabiliteten kan vara stor vid kompletta skador men partiella skador kan leda till endast smärta eller smärta och mindre instabilitet.

Undersökning digitalnerver

 

Testning av funktion i digitalnerver med olika alternativ som kan vara aktuella på ett akutintag. Dessa tester är känsligt för att upptäcka nervskador i handen, dels digitalnerver men även nervstammar. Normal känsel hos en patient som inte arbetar manuellt ligger runt 4-5mm beroende på ålder och eventuell samsjuklighet. Patienter med manuellt arbete tex snickare eller lantbrukare kan man förvänta sig närmre 7mm.

Tvåpunktsdiskrimination, 2PD med fasta mätare

 

Testning av tvåpunktsdiskrimination med 2PD mätare. Detta testet är känsligt för att upptäcka nervskador i handen, dels digitalnerver men även nervstammar. Har man inte tillgång till 2PD mätare kan man använda ett gem eller vass sax istället. Normal känsel hos en patient som inte arbetar manuellt ligger runt 4-5mm beroende på ålder och ev samsjuklighet. Patienter med manuellt arbete tex snickare eller lantbrukare kan man förvänta sig närmre 7mm

Undersökning av Brachial Plexus muskelstatus

 

Undersökning av Brachial Plexus muskelstatus

Undersökning ulnarisnerven (armbåge och handled)

 

Ulnarisnerven har två områden i armen där den kan bli komprimerad, dels i handleden men vanligast vid armbågen. Ulnarisnerven ger sensorisk innervation till lillfingret, ulnara halvan av ringfingret och handryggen längs med metacarpale 2 och ulnart ner till handleden. All muskulatur i handen förutom APB och FBP är ulnarisinnerverad. Detta testas enklast genom fingerspretning. Undersökningen kan med fördel kompletteras med 2-PD undersökning för en mer objektiv bedömning av eventuell känselnedsättning.


Suturteknik

 En adekvat suturteknik är viktig inte främst för att uppnå ett tillfredställande kosmetiskt resultat utan för att undvika komplikationer som hindrande ärr, hematom, nekros, infektion och sårruptur.

Första valet gäller om resorberbar eller icke resorberbar sutur skall användas. Till hud används vanligen monofil (ej flätad) icke resorberbar sutur eftersom de ger bäst kosmetiskt resultat. På Handkirurgen, Sahlgrenska använder vi för närvarande Monosoft. Grovleken på tråden beror på faktorer som hudtjocklek, avstånd/tension mellan sårkanterna mm. Grovt kan man säga att vi på handkirurgen använder, 5-0 på fingrar och hand medan vi i handledsnivå och proximalt därom använder oss av 4-0.

Vad gäller nål använder vi oss i de flesta situationer av en skärande nål vilken är mer atraumatisk. Storleken på nål varierar stort utifrån tjocklek och typ av vävnad samt åtkomstmöjlighet, vanligast är C-13.

På mindre barn är det en stor fördel att sy även hud med resorberbar sutur (Vicryl rapid eller Caprosyn) för att slippa den ibland” påfrestande” suturtagningen. ”Vanlig ” suturteknik kan användas men suturen resorberas bättre med intracutan teknik.

Om såret är djupt behövs ofta subcutana suturer för att undvika att man får en sårhåla, där tex hematom samlas, och för att avlasta hudsuturerna. Till subcutana suturer rekommenderas resorberbara suturer, på handkirurgen används vanligen Maxon eller Vicryl

Ur handkirurgisk synvinkel ger agraffer/staples sällan någon fördel. Suturerna tas i normalfallet efter 10-14 dagar.

Några praktiska råd

Sätt nålföraren i mitten eller strax bakom mitten på nålen. Det finns olika anledningar till att greppa långt bak på nålen men är du relativt oerfaren är det lättast att hålla sig i mitten. Filmerna visar hur ni skall hålla nålförare, sax och pincett.

Strama inte åt suturen för hårt då det riskerar att strangulera mellanliggande hud. Detta ökar risken för fula ärr (järnvägsräls) och ökar risken för sårproblem. Adaptera bara kanterna nätt och jämt. Hellre att det glipar lite i såret så att blod kan dräneras, än att tråden skär, huden tar skada eller att hudkanterna viker sig inåt. Tänk på att såret kommer att svullna under de första dagarna (inflammationsfasen) - sy luckert.

Stick in nålen vinkelrät mot huden och fullfölj rörelsen med rotation så att nålens kurvatur följs. Försök att komma ut tvärs över såret, på samma djup och på samma avstånd från hudkanterna. Försök få ingångs- och utgångshål parallellt så att det inte sker en successiv förskjutning av sårkanterna vilket leder till ett hundöra i slutet. Dra åt knuten med samma tension i båda skänklarna. Dra tråden åt var sitt håll tvärs över såret. Sluta med suturändan på motsatt sida som du började, se film.

Ofta kan det vara fördelaktigt (ex vis vid långt avstånd mellan sårkanterna) att först dra upp nålen i såret för att sedan med ett nytt stick greppa om motsatt hudkant.

Ett långt sår som glipar mycket sys med fördel genom att man växlar mellan ändarna när man sätter suturerna. På så sätt minskar spänningen successivt när man närmar sig mitten och risken är mindre för en stor förskjutning mellan kanterna.

Filmer: Suturteknik

Enstaka sutur

 

Enstaka sutur. Hur man syr enstaka suturer, håller i instrumenten och allmänt om suturteknik.

Liggande madrass sutur

 

Liggande madrass sutur. Hur man suturerar med liggande madrass sutur

Fortlöpande sutur

 

Fortlöpande sutur. Hur man börjar, syr och avslutar en fortlöpande sutur.

Intracutan sutur på patient

 

Intracutan sutur på patient

Ligaturknop

 

Ligaturknop - Hur man slår en ligaturknop med en hand

Enstaka suturer på patient

 

Enstaka suturer på patient

Enstaka suturer på patient

 

Enstaka suturer på patient


Frakturbehandling

 Här följer olika filmklipp på hur man genomför/vad man skall tänka på vid de olika förbanden.

Filmer - Frakturbehandling

Fingerskena (mellanhandsgips)

 

Mellanhandsgipset är en gipsskena som passar till många handskador som fingerfrakturer eller metacarpalefrakturer. Vid skador i den ulnara delen av handen, dvs på lillfingersidan, så kan pekfingret lämnas utanför för att minska påverkan på det vardagliga livet.

Du behöver:

 • Kompresser
 • Elastisk linda som tex bonacrep
 • Vadd 20cm
 • Gips 15cm, 8 lager
 • Gipslinda
 • Självhäftande linda tex Danamull eller tejp

Fingerskena

 

Hur man lägger fingerskena + lite allmänt om gipsteknik

Tumskena

 

Enkel tumskena som kan användas för att behandla frakturer i tummen och metacarpale 1 eller för skador som behöver immobiliseras inför operation.

Du behöver:

 • Tubigrip eller elastisk linda mot huden (valfritt men om skenan ligger mer än ett par dagar så blir det inte lika mycket besvär med kli från vadden)
 • Två lager vadd
 • Åtta lager gips 10cm
 • Crepelinda
 • Självhäftande linda eller tejp

Tumskena

 

Hur man lägger en tumskena i gips

Radiusskena: volar gipskena över handleden

 

Volar gipskena över handleden är en skena som kan användas för att immobilisera handleden vid de flesta typer av skador i handleden från distorsioner till frakturer som distal radiusfraktur eller infektioner. Gipskenan kan läggas dorsalt eller volart beroende på vad man vill behandla eller var det finns sår och ömmande ställen.

Du behöver:

 • Tubigrip eller elastisk linda mot huden (valfritt men om skenan ligger mer än ett par dagar så blir det inte lika mycket besvär med kli från vadden)
 • Två lager vadd
 • Åtta lager gips
 • Crepelinda
 • Självhäftande linda eller tejp

Radiusskena: dorsal radiusskena

 

Hur man lägger en dorsal radiusskena + lite allmänt om gipsteknik

Scaphoideum plastgips

 

Hur man lägger ett cirkulärgips + allmänt om plastgips.

Uppsågning scaphoideum plastgips

 

Såga plastgips

Cirkulär kalkgips handled

 

Cirkulära gips läggs när man behöver en stabil fixation av hand och handled. Den kan till exempel användas för scaphoideumfrakturer som behandlas konservativt. Cirkulära gips kan även göras med lättviktsmaterial som fiberglas eller softcast men här visas tekniken med kalkgips. Cirkulära gips bör inte läggas på skador där det finns risk för svullnad så därför använder man i regel inte sådana till akuta skador eller direkt post operativt. Vadd bör inte läggas mer än två lager då det gör att stabiliteten påverkas.

Du behöver:

 • Tubigrip för underarm och tumme
 • Ev Microfoam tejp
 • 1-2 vaddrullar
 • 2 st 10cm gipslindor
 • Gipsax

Övriga filmer


Blodtomt fält

Ibland är det önskvärt att erhålla blodtomt fält, framförallt vid ingrepp men
även vid undersökning av akuta skador som blöder ymnigt. Vid operation använder man sig av en särskilt anpassad manchett. Vid akuta lägen där man önskar stoppa blodflödet duger en vanlig blodtrycksmanschett gott. Denna pumpas upp till ett tryck drygt 70 mmHg över patientens förväntade systoliska tryck.

För mindre skador/ingrepp i fingrarna är det både bättre och mer skonsamt att bara strypa blodflödet till det aktuella fingret. Detta kan göras på två olika sätt: Antingen med steril handske eller med stasslang.

 • Steril handske förs på patientens hand. Ett mycket litet hål klipps i toppen på det finger som man önskar erhålla blodtomt fält på.
  1 av 3

  Blodtomt fält med steril handske - Steril handske förs på patientens hand. Ett mycket litet hål klipps i toppen på det finger som man önskar erhålla blodtomt fält på. Viktigt att hålet inte blir för stort då detta inte ger tillräckligt ”tryck”.

 • Handsken rullas sedan upp på fingret.
  2 av 3

  Blodtomt fält med steril handske - Handsken rullas sedan upp på fingret.

 • Blodtomt fält anlagt, notera blekheten i fingret. Stasslangen förs runt fingret, en peang används för att klämma över slangarna.
  3 av 3

  Blodtomt fält med stasslang - Blodtomt fält anlagt, notera blekheten i fingret. Stasslangen förs runt fingret, en peang används för att klämma över slangarna.

  Det är sedan oftast lättare att snurra peangen för att uppnå stas snarare än att försöka fästa pengen med slangarna spända – då detta oftast resulterar i att käftarna tryckts obekvämt mot patientens hud.

 • Steril handske förs på patientens hand. Ett mycket litet hål klipps i toppen på det finger som man önskar erhålla blodtomt fält på.
 • Handsken rullas sedan upp på fingret.
 • Blodtomt fält anlagt, notera blekheten i fingret. Stasslangen förs runt fingret, en peang används för att klämma över slangarna.

Bedövning

Vid ingrepp som beräknas understiga 15-20 min är blockader en utmärkt anestesiform. Vid längre ingrepp är det bättre att använda sig av en mer långvarig anestesiform (regianal) som IVRA eller plexusanestesi.

 • Digitalnerverna löper på vardera sidan om benet och volart. Blockaden skall läggas proximalt om böjvecket för att undvika stas i vävnaden. Nålspetsen förs in ovanifrån, ca 0,5 ml injiceras på vardera sidan av fingret.
  1 av 5

  Fingerbasblockad - Digitalnerverna löper på vardera sidan om benet och volart. Använd 1 % Carbocain utan adrenalin. Blockaden skall läggas proximalt om böjvecket för att undvika stas i vävnaden. Nålspetsen förs in ovanifrån, ca 0,5 ml injiceras på vardera sidan av fingret. Fingerbasblockad kan kombineras med blodtomt fält.

 • Medianusnerven löper på handledsnivå mellan palmaris longis (PL) och flexor carpi radiais (FCR). Palmaris longus visualiseras lättast hos patienten om denne pressar lillfinger och tumme mot varandra samt lätt flexion i handleden. 3-4 ml 1 % Carbocain injiceras strax under huden.
  2 av 5

  Medianusblockad - Medianusnerven löper på handledsnivå mellan palmaris longis (PL) och flexor carpi radiais (FCR). Palmaris longus visualiseras lättast hos patienten om denne pressar lillfinger och tumme mot varandra samt lätt flexion i handleden.

  3-4 ml 1 % Carbocain injiceras strax under huden. Nerven kan lokaliseras med försiktiga upp och ner rörelser av nålspetsen, parestesier i handen indikerar beröring med medianusnerven.

  Detta kan dock vara en potentiellt riskfylld teknik, eftersom nålspetsen kan ge mekanisk skada på nerven. Om parestesier erhålls måste därför nålspetsen backas 1-2 mm, innan anestesimedlet injiceras för att undvika en intraneural injektion. I kombination med radialisridå, kan en fullgod anestesi erhållas inom större delen av handen.

 • 3-4 ml 1 % Carbocain infiltreras subcutant i höjd med processus styloideus radii.
  3 av 5

  Radialisridå - 3-4 ml 1 % Carbocain infiltreras subcutant i höjd med processus styloideus radii. Tekniken ger en god blockad av radialisnerven ytliga hudgrenar och därmed anestesi dorsoradialt inom handrygg och tumveck.

 • Låg ulnarisblockad (handledsnivå). 3-5 ml 1 % Carbocain injiceras proximalt om os pisiforme radialt om flexor carpi ulnaris (FCU) senan.
  4 av 5

  Låg ulnarisblockad (handledsnivå) - 3-5 ml 1 % Carbocain injiceras proximalt om os pisiforme radialt om flexor carpi ulnaris (FCU) senan. Aspiration görs för att undvika injektion i arteria ulnaris. Ulnarisnervens dorsala hudgrenar görs genom infiltration runt caput ulnae

 • Hög ulnarisblockad (armbågsnivå) Ulnarisnerven palperas proximalt om mediala apikondylen. Nålläget verifieras genom parestesier i handen. 5 ml 1 % Carbocain instilleras runt nerven.
  5 av 5

  Hög ulnarisblockad (armbågsnivå) - Blockad i armbågsnivå är en lämplig anestesiform vid bedövning av handens ulnara delar såväl som dorsalt som volart, t.ex. vid reposition av metacarpale V-fraktur. Ulnarisnerven palperas proximalt om mediala apikondylen.

  Nålläget verifieras genom parestesier i handen. 5 ml 1 % Carbocain instilleras runt nerven, ej intraneuralt. Intraneural injektion ger kraftig smärta och medför risk för nervskada.

 • Digitalnerverna löper på vardera sidan om benet och volart. Blockaden skall läggas proximalt om böjvecket för att undvika stas i vävnaden. Nålspetsen förs in ovanifrån, ca 0,5 ml injiceras på vardera sidan av fingret.
 • Medianusnerven löper på handledsnivå mellan palmaris longis (PL) och flexor carpi radiais (FCR). Palmaris longus visualiseras lättast hos patienten om denne pressar lillfinger och tumme mot varandra samt lätt flexion i handleden. 3-4 ml 1 % Carbocain injiceras strax under huden.
 • 3-4 ml 1 % Carbocain infiltreras subcutant i höjd med processus styloideus radii.
 • Låg ulnarisblockad (handledsnivå). 3-5 ml 1 % Carbocain injiceras proximalt om os pisiforme radialt om flexor carpi ulnaris (FCU) senan.
 • Hög ulnarisblockad (armbågsnivå) Ulnarisnerven palperas proximalt om mediala apikondylen. Nålläget verifieras genom parestesier i handen. 5 ml 1 % Carbocain instilleras runt nerven.

Omläggning av brännskada

 • Initialt skede med vätskande ytor används plastpåse som sluts mot underarmen med bandage och tejp.
  1 av 4

  Omläggning av brännskada - Initialt skede med vätskande ytor används plastpåse som sluts mot underarmen med bandage och tejp. Detta byts sedan till torra förband när vätskeproduktionen avtagit (några dagar senare).

 • Torrt förband – börja närmast huden med ett lager salvkompress för att undvika att förbandet fastnar i såren.
  2 av 4

  Omläggning av brännskada - Torrt förband – börja närmast huden med ett lager salvkompress för att undvika att förbandet fastnar i såren. Klipp salvkompressen vid rörliga veck så att förbandet blir så mobilt och smidigt som möjligt.

 • Ovanpå salvkompressen lindas ett lager med bonacrep linda, tillräckligt för att täcka men inte så tjockt att det inskränker för mycket i fingrarnas rörlighet.
  3 av 4

  Omläggning av brännskada - Ovanpå salvkompressen lindas ett lager med bonacrep linda, tillräckligt för att täcka men inte så tjockt att det inskränker för mycket i fingrarnas rörlighet.

 • Slutresultatet. Till höger jämförande bild mellan initial behandling med påse och torrt förband.
  4 av 4

  Omläggning av brännskada - Slutresultatet. Till höger jämförande bild mellan initial behandling med påse och torrt förband.

 • Initialt skede med vätskande ytor används plastpåse som sluts mot underarmen med bandage och tejp.
 • Torrt förband – börja närmast huden med ett lager salvkompress för att undvika att förbandet fastnar i såren.
 • Ovanpå salvkompressen lindas ett lager med bonacrep linda, tillräckligt för att täcka men inte så tjockt att det inskränker för mycket i fingrarnas rörlighet.
 • Slutresultatet. Till höger jämförande bild mellan initial behandling med påse och torrt förband.

Punktionsteknik / injektionsteknik

Allmänt

Tekniken vid punktion av leder är relativt okomplicerad och väl beprövad. Punktionsplatsen för varje enskild led skall väljas så den blir den kortaste vägen mellan hud och ledhåla utan att större kärl, nerver eller senor kommer till skada.

För att minimera infektionsrisken skall följande iakttagas:

 • Punktionsrummet skall vara rent och all materiel skall vara av engångstyp.
 • Punktionsplatsen hud skall vara intakt och noga tvättas med 70 % alkohol.
 • Före punktion skall huden parallellförkjutas något för att skapa en bruten stickkanal.
 • Efter avslutad injektion skall huden täckas med steril kompress och heltäckande förband som skall sitta kvar i 1 dygn utan att utsättas för väta.
 • (Sterila handskar, munskydd eller huvudskydd är inte nödvändigt).
 • Lokalbedövningsmedel blandat med glukokortikoidpreparat är inte nödvändigt. Det kan dock förenkla injektionen på så vis att punktionen kan genomföras under successiv injektion av vätska, på så vis får man en tydlig indikation när man bryter genom ledkapseln då motståndet minskar kraftigt.

Viktigaste indikationerna för intraartikulär glukokortikoidinjektion är följande:

 • Vid inflammation i enstaka leder eller vid kvarstående inflammation i enstaka leder trots annan farmakoterapi.
 • Vid uttalad inflammation i enstaka leder för påskynda mobilisering och därigenom motverka kontrakturutveckling.

Kontraindikationerna är följande:

 • Vid bakteriell infektion i leden eller misstanke därom.
 • I led med inoperat materiel såsom ledprotes.
 • Traumatisk artrit orsakad av fraktur genom leden.
 • Relativ kontraindikation är patienter stående på högdos antikoagulantia.
 • Relativ kontraindikation är diabetiker med svårinställt socker.

Biverkningar av lokalbehandling med glukokortikoider är ovanliga, få och snabbt övergående. I enstaka fall kan hudatrofi uppkomma på platsen för punktionen.

Atrofin ses först som regel efter 1-4 månader och försvinner spontat efter ½ - 2 år. I 10 % av fallen ses under första dygnet efter behandling en övergående försämring av leden med ökad inflamatorisk aktivitet innan förbättring sker. Detta beror på synovit orsakad av glukokortikoiden p.g.a. dess kristalina form.

Filmer - Injektionsteknik / punktionsteknik

Kortisoninjektion tumbas

 

Kortisoninjektion i tumbasen kan ge lindring från artrosbesvär och är i regel första steget i behandlingen kombinerat med ortos och fysioterapi. En artrosangripen led kan injiceras regelbundet men med tiden brukar effekten avta. Patienten bör varnas för tillfällig förvärring under några dagar samt risken för infektion.

Du behöver:

 • Rosa och blå kanyl
 • 2ml spruta
 • 1ml Depo-Medrol
 • Kompresser och tvättsprit

Kortisoninjektion PIP och MCP leder

 

Kortisoninjektioner i PIP och MCP leder används främst för patienter med artros men även för andra inflammatoriska tillstånd. En liten mängd Depo-Medrol kan ge långvarig lindring av smärta orsakad av artros. Man kan använda ultraljud för dessa injektioner men här visas tekniken utan bildhjälp.

Du behöver:

 • Depo-Medrol 1ml
 • Blå och rosa kanyler
 • 2ml spruta
 • Kompresser och tvättsprit

Praktiska råd (för bästa resultat)

 • Injektionen skall föregås av en så fullständig aspiration som möjligt. Detta skapar volym i leden som redan pga inflammationen står under högt tryck. Därigenom minskar smärtan av själva injektionen och rörelseomfånget ökar. Det påverkar dock i sig själv inte effekten av glukokortikoiden. Låt sedan nålen sitta kvar i leden när du byter till sprutan med cortisonet.
 • Efter injektionen skall patienten ”vila” leden ett till två dygn. Det minskar risken ökad smärta till följd av glucocorticoiden i sig och kan också förbättra chansen för god effekt på sikt.
 • För att minska risken för iatrogen orsakad broskskada av glukokortikoider skall intervallet mellan två injektioner i samma led vara minst fyra till sex veckor och behandlingen bör ej upprepas mer än 6 ggr per år.
 • Vid utebliven effekt i samband med förstagångsbehandling kan ytterligare en injektion prövas efter två veckor.
 • Markeringen på möjlig injektionsplats vid tumbasartros (CMC1 leden)
  1 av 5

  Punktion och injektionsteknik - Markeringen på möjlig injektionsplats vid tumbasartros (CMC1 leden) Ta gott om tid till palpera ut den exakta injektionsplatsen.

  Det är smidigt att markera punktionsplatsen med den egna nageln eller genom att trycka lite extra med en pennspets, bläck eller en annan markering försvinner när du sprittvättar just innan punktionen och det är då lätt att man blir tveksam och tappar bort vart man tidigare planerat att sätta nålen.

 • 2 av 5

  Punktion och injektionsteknik - Samtliga interfalangeal- och metakarpofalangealleder injeceras dorsalt antingen från lateral eller mediala sidan. Nålen får glida in strax medialt om respektive dorala nerv och artär in under sträcksenan.

  Man bör använda en smal nål (0,4 eller 0,6 mm i diameter) för att göra en så liten skada som möjligt. För bättre åtkomst i ledspalten kan man dra ut fingret i distal riktning. Dosering beror på storleken av leden: 4- 10 mg Depo-Medrol

 • Handleden penetreras bäst från dorsal sidan då den är relativt fri från nerver och artärer.
  3 av 5

  Punktion och injektionsteknik - Handleden penetreras bäst från dorsal sidan då den är relativt fri från nerver och artärer. Man undviker på det sättet framförallt n. Medianus och Ulnaris. Förhållningspunkter i ledområdet är processus styloideus på radius och ulna samt senorna till tummens sträckmuskulatur.

  En lätt volarflektion i handleden kan göra det lättare att komma in. Nålen förs in i ledhålan strax distalt om radius och ulnart om EPL (extensor policis longus).

  Om nålen lätt kan föras in till ett djup av 1-2 cm, ligger fri har den kommit i rätt läge. Detta bekräftas av att man får ledvätska i sprutan när man aspirerar och genom att det går lätt att injicera. Dosering: 10 - 40 mg Depo-Medrol.

 • Leden mellan radius och humerus når man lättast genom att införa nålen i medial riktning omedelbart distalt om humerus laterala epikondyl och proximalt om radius.
  4 av 5

  Punktion och injektionsteknik - Inflammatoriska processer i och omkring själv armbågen kan finnas på ett flertal olika ställen: i själva armbågsleden, i leden mellan radius och humerus, vid senfästen både på laterala och mediala humerusepikondylerna (vid sk tennisarmbåge) och i olekranon bursan.

  Man når lättast dessa områden genom att placera armbågen i ca 90º flexion. Detta gör det lättare att identifiera olika partier i armbågen, och att nå in i själva armbågsleden. Nervus radialis passerar i omedelbar närhet till ledkapseln i armbågen, men om laterala kondylen används som kännetecken och nålen förs in i rät vinkel mot hudytan, undviks nerven.

   Injektion i leden mellan ulna och humerus görs enklast och säkrast genom att nålen införs vinkelrätt från dorsalsidan strax medialt om tricepsmuskelns senfäste på olecranon.

  Leden mellan radius och humerus når man lättast genom att införa nålen i medial riktning omedelbart distalt om humerus laterala epikondyl och proximalt om radius. Dosering: 10 – 40 mg Depo-Medrol

 • Injektionen sker direkt i/under sträckmuskulaturens senfäste vid den laterala epikondylen.
  5 av 5

  Epikondylit - Injektionen sker direkt i/under sträckmuskulaturens senfäste vid den laterala epikondylen. Dosering: 4 – 30 mg Depo-Medrol eller Depo-Medrol med lidocain.

 • Markeringen på möjlig injektionsplats vid tumbasartros (CMC1 leden)
 • Handleden penetreras bäst från dorsal sidan då den är relativt fri från nerver och artärer.
 • Leden mellan radius och humerus når man lättast genom att införa nålen i medial riktning omedelbart distalt om humerus laterala epikondyl och proximalt om radius.
 • Injektionen sker direkt i/under sträckmuskulaturens senfäste vid den laterala epikondylen.