Arbetsterapi Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 16:00
fre 07:30 - 15:00

E-POST

E-postadress

Diagnosvägen 11

Plan K1, Centralkliniken

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset Spårvagn 1, 5 Buss 17, 69, 505, 512, 514, 515 Med bil avfart Torpamotet från E20 Se skyltning inom sjukhusområdet

Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier. 

Söka vård hos oss

På Östra sjukhuset har vi ingen egen mottagning, utan här träffar du oss om det finns behov och du är inneliggande patient på sjukhuset.

Som patient hos oss

Vi arbetar tillsammans med dig med att träna förmåga, anpassa omgivningen och lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor. Det kan också innebära att du får prova ut hjälpmedel. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel legitimerad arbetsterapeut, arbetsterapibiträde och aktiveringspedagog. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Carina Kronlid, verksamhetsassistent 
Telefon: 031 - 343 24 92
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Mats Abrahamsson, enhetschef

Telefon: 031-343 44 67
E-post: E-postadress