Arbetsterapi Mölndal

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 16:30
fre 07:30 - 15:00

E-POST

E-postadress

Göteborgsvägen 31

Hus T

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4 eller 2 till hållplats Mölndals sjukhus

Vi vänder oss till dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete och studier.

Söka vård hos oss

Till vår mottagning kommer du om du behöver behandling inom handrehabilitering eller reumatologi.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Ett normalbesök tar mellan 30 och 60 minuter.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel legitimerad arbetsterapeut, arbetsterapibiträde och aktiveringspedagog. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Carina Kronlid, verksamhetsassistent 
Telefon: 031 - 343 24 92
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anneli Lernestål, enhetschef
Telefon: 070 - 203 43 73
E-post: