Regional migränmottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • måndag - fredag 13:00 - 14:00

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D, plan 13

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regional migränmottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Regional migränmottagning Sahlgrenska är en teambaserad digifysisk mottagning som riktar sig till personer i hela Västra Götalandsregionen, med svårbehandlad migrän. Mottagningen är en del av Neurologimottagningen Sahlgrenska.

Det är vi som arbetar på mottagningen

På mottagningen kan du få hjälp med olika typer av behandlingar; läkemedelsbehandlingar såväl som behandlingar utan läkemedel. Genom tillgången till ett team kan du som behöver insatser från flera olika vårdprofessioner få en samlad multiprofessionell bedömning, behandling och uppföljning.

En digifysisk mottagning innebär att mottagningens verksamhet är en kombination av vård via digitala stöd samt digitala och fysiska besök. De allra flesta besöken kommer att ske digitalt. Individuell bedömning och dialog ligger till grund för hur stor del av vården som kan ske via digitala möten, och hur mycket som behöver ske fysiskt.

Kriterier för att komma till Regional migränmottagning Sahlgrenska hittar du nedan.

Söka vård hos oss

Följande kriterier gäller för vård vid Regional migränmottagning Sahlgrenska

 • Migrän med hög anfallsfrekvens, trots att andra behandlingar än läkemedel, samt minst två och helst tre förebyggande läkemedel, har prövats och utvärderats i minst tre månader efter den sist insatta behandlingen.
 • Behov av behandling med Botox eller CGRP-läkemedel (avancerad migränbehandling) för kronisk migrän eller med licensläkemedel för migrän.
 • Vissa personer i behov av förebyggande specifik migränbehandling under graviditet och amning.
 • Behov av högspecialiserad icke-farmakologisk behandling.
 • Behov av högspecialiserad teamkompetens.
 • Klusterhuvudvärk.
 • Behov av specialistbedömning vid diagnostisk osäkerhet gällande huvudvärk.

Återremittering till primärvården sker

 • Efter utvärderad och optimerad stabil behandling (inte vid behandling med Botox, CGRP-hämmare eller licensläkemedel). En stabil behandling innebär inte alltid total anfallsfrihet, men anfallssituationen bedöms inte kunna förbättras ytterligare.
 • Efter teambehandling, när målen i patientens vårdplan är uppnådda.
 • När fortsatt vård vid den Regionala migränmottagningen inte bedöms kunna medföra någon ytterligare förbättring.

Inför ett eventuellt besök till Regional migränmottagning Sahlgrenska behöver vi veta en del om dina besvär

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Nedanstående information behöver vi för att bedöma remisser till Regional migränmottagning Sahlgrenska

 • Sannolik eller säker diagnos
 • Vid osäker diagnos, följande information om huvudvärken
  • Anfallslängd
  • En- eller dubbelsidig
  • Pulserande eller annan karaktär
  • Eventuell ökning av fysisk ansträngning eller behov av fysisk vila
  • Maximal smärtintensitet på en skala 1–10
  • Samtidig överkänslighet för ljus eller ljud
  • Samtidigt förekomst av illamående eller kräkning
  • Samtidigt förekomst av andra besvär eller undersökningsfynd vid neurologisk undersökning
  • Debutår
  • Ungefärligt antal dagar i månaden med huvudvärk
 • Eventuell tidigare bedömning av neurolog.
 • Eventuell genomförd röntgenundersökning av hjärnan med information om resultatet och utförare.
 • Vilka behandlingar som prövats mot huvudvärken
  • Andra behandlingar än läkemedel
  • Akutläkemedel
  • Förebyggande läkemedel
  • Läkemedelsdoser och hur länge du använt läkemedlet
 • Lista på alla läkemedel du för tillfället använder.
 • Ungefärligt antal dagar i månaden med smärtstillande eller migränspecifika mediciner.

Checklista inför ditt besök

 • Vi önskar att du börjat använda VGRs Migränapp, och helst har använt den i tre månader innan det första besöket.
 • De flesta besöken kommer att vara digitala vårdmöten. Du kan förbereda dig genom att läsa mer om hur dessa går till i "Patientmanual - digitala vårdmöten",  länk till manualen.

Vid digitalt besök

 • Du kan logga in till mötet via appen "Vård och hälsa" som du kan läsa mer om i "Patientmanual - digitala vårdmöten",  länk till manualen eller via en länk som du får i ett SMS i samband med bokningen.
 • Du betalar enligt gällande patientavgifter via faktura. Systemet känner av om du har frikort eller om besöket är avgiftsfritt.
 • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket beräknas ta och om dina eventuella förberedelser.
 • Det är viktigt att du avbokar din tid om du skulle få förhinder så att vi kan erbjuda tiden till en annan patient. Du kan avboka via telefon eller via 1177 e-tjänster.

Vid fysiskt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Du anmäler ditt besök via självincheckningen där du kan betala med Swish eller kort. Systemet känner av om du har frikort eller om besöket är avgiftsfritt. Mer information om hur det fungerar finns på sidan Checka in ditt besök med mobilen.
 • Du betalar enligt gällande patientavgifter.
 • I din kallelse finns information om adress till mottagningen samt hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
 • Det är viktigt att du avbokar din tid om du skulle få förhinder så att vi kan erbjuda tiden till en annan patient. Du kan avboka via telefon eller via 1177 e-tjänster.

Vi som arbetar här

I vårt team finns följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, sekreterare och sjuksköterska.

Migränapp

Om du ska söka vård för din migrän är det en fördel om du använt migränappen i tre månader innan första besöket.

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Ansvariga för avdelningen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef

Mattias Linde

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • måndag - fredag 13:00 - 14:00

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D, plan 13

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regional migränmottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Regional migränmottagning Sahlgrenska är en teambaserad digifysisk mottagning som riktar sig till personer i hela Västra Götalandsregionen, med svårbehandlad migrän. Mottagningen är en del av Neurologimottagningen Sahlgrenska.

Det är vi som arbetar på mottagningen

På mottagningen kan du få hjälp med olika typer av behandlingar; läkemedelsbehandlingar såväl som behandlingar utan läkemedel. Genom tillgången till ett team kan du som behöver insatser från flera olika vårdprofessioner få en samlad multiprofessionell bedömning, behandling och uppföljning.

En digifysisk mottagning innebär att mottagningens verksamhet är en kombination av vård via digitala stöd samt digitala och fysiska besök. De allra flesta besöken kommer att ske digitalt. Individuell bedömning och dialog ligger till grund för hur stor del av vården som kan ske via digitala möten, och hur mycket som behöver ske fysiskt.

Kriterier för att komma till Regional migränmottagning Sahlgrenska hittar du nedan.

Söka vård hos oss

Följande kriterier gäller för vård vid Regional migränmottagning Sahlgrenska

 • Migrän med hög anfallsfrekvens, trots att andra behandlingar än läkemedel, samt minst två och helst tre förebyggande läkemedel, har prövats och utvärderats i minst tre månader efter den sist insatta behandlingen.
 • Behov av behandling med Botox eller CGRP-läkemedel (avancerad migränbehandling) för kronisk migrän eller med licensläkemedel för migrän.
 • Vissa personer i behov av förebyggande specifik migränbehandling under graviditet och amning.
 • Behov av högspecialiserad icke-farmakologisk behandling.
 • Behov av högspecialiserad teamkompetens.
 • Klusterhuvudvärk.
 • Behov av specialistbedömning vid diagnostisk osäkerhet gällande huvudvärk.

Återremittering till primärvården sker

 • Efter utvärderad och optimerad stabil behandling (inte vid behandling med Botox, CGRP-hämmare eller licensläkemedel). En stabil behandling innebär inte alltid total anfallsfrihet, men anfallssituationen bedöms inte kunna förbättras ytterligare.
 • Efter teambehandling, när målen i patientens vårdplan är uppnådda.
 • När fortsatt vård vid den Regionala migränmottagningen inte bedöms kunna medföra någon ytterligare förbättring.

Inför ett eventuellt besök till Regional migränmottagning Sahlgrenska behöver vi veta en del om dina besvär

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Nedanstående information behöver vi för att bedöma remisser till Regional migränmottagning Sahlgrenska

 • Sannolik eller säker diagnos
 • Vid osäker diagnos, följande information om huvudvärken
  • Anfallslängd
  • En- eller dubbelsidig
  • Pulserande eller annan karaktär
  • Eventuell ökning av fysisk ansträngning eller behov av fysisk vila
  • Maximal smärtintensitet på en skala 1–10
  • Samtidig överkänslighet för ljus eller ljud
  • Samtidigt förekomst av illamående eller kräkning
  • Samtidigt förekomst av andra besvär eller undersökningsfynd vid neurologisk undersökning
  • Debutår
  • Ungefärligt antal dagar i månaden med huvudvärk
 • Eventuell tidigare bedömning av neurolog.
 • Eventuell genomförd röntgenundersökning av hjärnan med information om resultatet och utförare.
 • Vilka behandlingar som prövats mot huvudvärken
  • Andra behandlingar än läkemedel
  • Akutläkemedel
  • Förebyggande läkemedel
  • Läkemedelsdoser och hur länge du använt läkemedlet
 • Lista på alla läkemedel du för tillfället använder.
 • Ungefärligt antal dagar i månaden med smärtstillande eller migränspecifika mediciner.

Checklista inför ditt besök

 • Vi önskar att du börjat använda VGRs Migränapp, och helst har använt den i tre månader innan det första besöket.
 • De flesta besöken kommer att vara digitala vårdmöten. Du kan förbereda dig genom att läsa mer om hur dessa går till i "Patientmanual - digitala vårdmöten",  länk till manualen.

Vid digitalt besök

 • Du kan logga in till mötet via appen "Vård och hälsa" som du kan läsa mer om i "Patientmanual - digitala vårdmöten",  länk till manualen eller via en länk som du får i ett SMS i samband med bokningen.
 • Du betalar enligt gällande patientavgifter via faktura. Systemet känner av om du har frikort eller om besöket är avgiftsfritt.
 • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket beräknas ta och om dina eventuella förberedelser.
 • Det är viktigt att du avbokar din tid om du skulle få förhinder så att vi kan erbjuda tiden till en annan patient. Du kan avboka via telefon eller via 1177 e-tjänster.

Vid fysiskt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Du anmäler ditt besök via självincheckningen där du kan betala med Swish eller kort. Systemet känner av om du har frikort eller om besöket är avgiftsfritt. Mer information om hur det fungerar finns på sidan Checka in ditt besök med mobilen.
 • Du betalar enligt gällande patientavgifter.
 • I din kallelse finns information om adress till mottagningen samt hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
 • Det är viktigt att du avbokar din tid om du skulle få förhinder så att vi kan erbjuda tiden till en annan patient. Du kan avboka via telefon eller via 1177 e-tjänster.

Vi som arbetar här

I vårt team finns följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, sekreterare och sjuksköterska.

Ansvariga för avdelningen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef

Mattias Linde

Medicinskt ansvarig

Migränapp

Om du ska söka vård för din migrän är det en fördel om du använt migränappen i tre månader innan första besöket.

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.