Migränapp

Migränappen hjälper dig med migrän att få en större förståelse för din huvudvärk/migrän, och på så vis kunna hantera den bättre. Oavsett om du har en vårdkontakt eller inte.

I migränappen kan du via en kalenderfunktion enkelt registrera dina besvär, bland annat huvudvärkens smärtnivå och varaktighet, samtidiga symtom, påverkandefaktorer, användning av akutläkemedel och utlösande faktorer.

Du är själv ägare till informationen i appen. Informationen du registrerat delas inte med vården, men sammanställningen av dina besvär som görs i appen, kommer att medföra att du har ett bra och viktigt underlag för dig och din vårdgivare i dialogen om dina besvär och vårdinsatser.

Om du ska söka vård på Regionala migränmottagningen är det en fördel om du använt appen i tre månader innan första besöket. Informationen du lägger in i appen sammanställs och ger dig återkoppling och en god bild över dina besvär och ditt mående.

Appen laddas ner via App Store eller Google Play.