Understödd hemgång stroke

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 135 Stroke
413 45 Göteborg

Vi erbjuder dig som strokepatient på avdelning 135 med milda till måttliga kvarvarande symtom fortsatt rehabilitering i hemmet.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient kommer i kontakt med oss på Strokenheten avdelning 135.

Som patient hos oss

Vårt specialutbildade stroketeam erbjuder rehabilitering i hemmet för dig med mild till måttlig stroke som är klar för utskrivning från sjukhuset men som behöver fortsatt rehabilitering. Vårt mål är att stärka din förmåga i vardagen och ge dig ökad självständighet och ökat självförtroende.

Miljön i hemmet ger dig som patient möjlighet att träna i de situationer där du ska leva och fungera. Vi ger dig som närstående möjlighet till stöd och information och du som vill får på ett naturligt sätt tillfälle att vara delaktig i rehabiliteringen.

Som patient formulerar du dina egna mål tillsammans med teamet. En strokesjuksköterska gör ett första besök i hemmet för att se till ditt omvårdnadsbehov och att planeringen från strokeenheten fungerar. Därefter besöker en strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut dig i hemmet, två till fyra gånger i veckan.

Rehabiliteringstiden är mellan två till fyra veckor efter att du har skrivits ut från sjukhuset. Om du därefter behöver fortsatt rehabilitering hjälper vi till att rekommendera och planera fortsatt rehabilitering som erbjuds av Närhälsan eller kommunen.

2014 mottog vi Vårdförbundets pris för vårt arbete med strokepatienter.

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter.

Ansvariga för avdelningen

Eva Lyckfjär

Vårdenhetschef

Matilda Errind Arvgård

Vårdenhetschef

Petra Redfors

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 135 Stroke
413 45 Göteborg

Vi erbjuder dig som strokepatient på avdelning 135 med milda till måttliga kvarvarande symtom fortsatt rehabilitering i hemmet.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient kommer i kontakt med oss på Strokenheten avdelning 135.

Som patient hos oss

Vårt specialutbildade stroketeam erbjuder rehabilitering i hemmet för dig med mild till måttlig stroke som är klar för utskrivning från sjukhuset men som behöver fortsatt rehabilitering. Vårt mål är att stärka din förmåga i vardagen och ge dig ökad självständighet och ökat självförtroende.

Miljön i hemmet ger dig som patient möjlighet att träna i de situationer där du ska leva och fungera. Vi ger dig som närstående möjlighet till stöd och information och du som vill får på ett naturligt sätt tillfälle att vara delaktig i rehabiliteringen.

Som patient formulerar du dina egna mål tillsammans med teamet. En strokesjuksköterska gör ett första besök i hemmet för att se till ditt omvårdnadsbehov och att planeringen från strokeenheten fungerar. Därefter besöker en strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut dig i hemmet, två till fyra gånger i veckan.

Rehabiliteringstiden är mellan två till fyra veckor efter att du har skrivits ut från sjukhuset. Om du därefter behöver fortsatt rehabilitering hjälper vi till att rekommendera och planera fortsatt rehabilitering som erbjuds av Närhälsan eller kommunen.

2014 mottog vi Vårdförbundets pris för vårt arbete med strokepatienter.

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter.

Ansvariga för avdelningen

Eva Lyckfjär

Vårdenhetschef

Matilda Errind Arvgård

Vårdenhetschef

Petra Redfors

Medicinskt ansvarig