Understödd hemgång stroke

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Bruna stråket 5

Plan 2

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi erbjuder dig som strokepatient på avdelning 134 och 135 med milda till måttliga kvarvarande symtom fortsatt rehabilitering i hemmet. 

Söka vård hos oss

Du som patient kommer i kontakt med oss på Strokenhetens avdelning 134 och 135.

Som patient hos oss

Vårt specialutbildade stroketeam erbjuder rehabilitering i hemmet för dig med mild till måttlig stroke som är klar för utskrivning från sjukhuset men som behöver fortsatt rehabilitering. Vårt mål är att stärka din förmåga i vardagen och ge dig ökad självständighet och ökat självförtroende.

Miljön i hemmet ger dig som patient möjlighet att träna i de situationer där du ska leva och fungera. Vi ger dig som närstående möjlighet till stöd och information och du som vill får på ett naturligt sätt tillfälle att vara delaktig i rehabiliteringen.

Som patient formulerar du dina egna mål tilllsammans med teamet. En strokesjuksköterska gör ett första besök i hemmet för att se till ditt omvårdnadsbehov och att planeringen från strokeenheten fungerar. Därefter besöker en strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut dig i hemmet, två till fyra gånger i veckan.

Rehabiliteringstiden är mellan två till fyra veckor efter att du har skrivits ut från sjukhuset. Om du därefter behöver fortsatt rehabilitering hjälper vi till att rekommendera och planera fortsatt rehabilitering som erbjuds av Närhälsan eller kommunen.

2014 mottog vi Vårdförbundets pris för vårt arbete med strokepatienter.

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som strokesjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mare Teinlum-Kruse
Telefon: 0722 - 20 54 60
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Agneta Fälted, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 11 34 
E-post: E-postadress

Henrik Erling, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 11 34
E-post: E-postadress

Annika Nordanstig, medicinskt ansvarig