Ryggmärgsskademottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag 11:00 - 12:00
  • torsdag 11:00 - 12:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Högsbo sjukhus.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ryggmärgsskademott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad ryggmärgsskada. Vi kan ta emot dig som är skriven i Göteborg. Även boende i Kungsbacka kan få sin uppföljning hos oss. Vår mottagning servar idag ca 500 personer. Målsättningen är att patienten med hjälp av teamets samlade kompetens, ska kunna uppnå så god självständighet och delaktighet som möjligt, för att få en så god livskvalitet som är rimligt trots funktionsnedsättningar.

Ryggmärgsskada är en relativt ovanlig diagnos. Den kan vara traumatisk eller icke traumatisk. Sverige har en incidens för traumatiska skador, på cirka 10-15 fall per miljon invånare, dvs. ungefär 150 fall. Om man räknar in icke traumatiska skador, är incidensen nära den dubbla. Omfattande nedsättning av ryggmärgens funktion och medföljande allvarliga multiorgansvikt kräver ett mycket specifikt multidisciplinärt handhavande från skadeögonblicket/ insjuknandet och under patientens återstående livstid. Den förhållandevis låga incidensen och tillståndets komplexitet ställer krav på stark koncentration av sjukvårdens insatser och en välfungerande vårdkedja.

Patientinformation

I ryggmärgsskadeprogrammet får du mer information inför din vistelse på vår avdelning.

Ryggmärgsskadeprogrammet

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, boka tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Söka vård hos oss

Patienter med ryggmärgsskada från Göteborgsregionen remitteras till Ryggmärgsskademottagningen efter utskrivning från Avdelning 134 och Avdelning 623. Vi tar emot remisser från specialistsjukvård och primärvård. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Till oss kan du komma för

Teamuppföljning
Återkommande uppföljning hos läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut med primärt fokus på medicinsk uppföljning, fysisk förmåga och aktivitetsförmåga.

  • Vi ber dig fylla i det självskattningsformulär som du får med kallelsen. 
  • Inför besöket behöver du göra en medicinsk uppföljning på din vårdcentral.

Poliklinisk mottagning
Enskilda besök hos läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog eller sjuksköterska.

Dagrehabilitering
Samordnad, intensiv teambaserad träning, dagrehabilitering. Dagrehabperioden inleds med ett planeringsmöte (PLM) där du tillsammans med teamet lägger upp en rehabiliteringsplan med mål och åtgärder och träningsupplägg. Ni bestämmer också hur lång dagrehabperiod ni planerar för.

Vid slutet av dagrehabperioden utvärderar ni träningen utifrån rehabiliteringsplanen och planerar för hur och var du skall träna vidare.

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Du behöver vara fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader, för att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringsinsatser.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivanden utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter.

 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom tonusverksamheten är: specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på våra avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ryggmärgsskademottagningen tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliterinsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF international (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Ansvariga för avdelningen är även Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag 11:00 - 12:00
  • torsdag 11:00 - 12:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Högsbo sjukhus.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ryggmärgsskademott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad ryggmärgsskada. Vi kan ta emot dig som är skriven i Göteborg. Även boende i Kungsbacka kan få sin uppföljning hos oss. Vår mottagning servar idag ca 500 personer. Målsättningen är att patienten med hjälp av teamets samlade kompetens, ska kunna uppnå så god självständighet och delaktighet som möjligt, för att få en så god livskvalitet som är rimligt trots funktionsnedsättningar.

Ryggmärgsskada är en relativt ovanlig diagnos. Den kan vara traumatisk eller icke traumatisk. Sverige har en incidens för traumatiska skador, på cirka 10-15 fall per miljon invånare, dvs. ungefär 150 fall. Om man räknar in icke traumatiska skador, är incidensen nära den dubbla. Omfattande nedsättning av ryggmärgens funktion och medföljande allvarliga multiorgansvikt kräver ett mycket specifikt multidisciplinärt handhavande från skadeögonblicket/ insjuknandet och under patientens återstående livstid. Den förhållandevis låga incidensen och tillståndets komplexitet ställer krav på stark koncentration av sjukvårdens insatser och en välfungerande vårdkedja.

Söka vård hos oss

Patienter med ryggmärgsskada från Göteborgsregionen remitteras till Ryggmärgsskademottagningen efter utskrivning från Avdelning 134 och Avdelning 623. Vi tar emot remisser från specialistsjukvård och primärvård. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Till oss kan du komma för

Teamuppföljning
Återkommande uppföljning hos läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut med primärt fokus på medicinsk uppföljning, fysisk förmåga och aktivitetsförmåga.

  • Vi ber dig fylla i det självskattningsformulär som du får med kallelsen. 
  • Inför besöket behöver du göra en medicinsk uppföljning på din vårdcentral.

Poliklinisk mottagning
Enskilda besök hos läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog eller sjuksköterska.

Dagrehabilitering
Samordnad, intensiv teambaserad träning, dagrehabilitering. Dagrehabperioden inleds med ett planeringsmöte (PLM) där du tillsammans med teamet lägger upp en rehabiliteringsplan med mål och åtgärder och träningsupplägg. Ni bestämmer också hur lång dagrehabperiod ni planerar för.

Vid slutet av dagrehabperioden utvärderar ni träningen utifrån rehabiliteringsplanen och planerar för hur och var du skall träna vidare.

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Du behöver vara fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader, för att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringsinsatser.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivanden utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter.

 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom tonusverksamheten är: specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på våra avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ryggmärgsskademottagningen tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliterinsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF international (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Ansvariga för avdelningen är även Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo

Patientinformation

I ryggmärgsskadeprogrammet får du mer information inför din vistelse på vår avdelning.

Ryggmärgsskadeprogrammet

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, boka tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.