Klinisk Neurofysiologi Barn

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - ons 07:30 - 09:30
fre 07:30 - 09:30

Diagnosvägen 21

Plan 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Lämpligast är att åka buss eller spårvagn. För val av lämplig buss eller spårvagn besöker du Västtrafiks hemsida. Du kan också besöka Sahlgrenska sjukhusets hemsida där ytterligare upplysningar finns.

Vi vänder oss till barn med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. För barn under 16 år finns vi finns både på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Om barnet behöver undersökas eller träffa en läkare görs undersökningen på Sahlgrenska Sjukhuset.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vi tar inte emot egenremisser.

Vid ditt besök hos oss

  • Anmäl ditt besök i EEG-expeditionen. Om expeditionen är obemannad sätter du dig och väntar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns biomedicinska analytiker som samarbetar med läkare, sekreterare och ingenjörer på Sahlgrenska sjukhuset.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kicki Blahó, Enhetschef 
Telefon: 031 - 342 79 05
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Kicki Blahó, Enhetschef 
Telefon: 031 - 342 79 05
E-post: E-postadress

Anders Hedström, medicinskt ansvarig
Telefon 031-342 79 13