MS-mottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Rådgivning
  måndag - torsdag 8:30 - 10:30
 • fredag 9:00 - 10:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
 • Stängt för lunch
  måndag - fredag 12:00 - 12:40
 • fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurologimottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, MS. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Information om coronavirus, covid-19
och MS/MS-behandling

Det föreligger en ökad risk för ett svårare förlopp för covid-19-infektion vid högre ålder och vid annan samtidig allvarlig sjukdom. Följ allmänna rekommendationer.

Under tiden pandemin med covid-19 fortgått har kunskapen om risker för svår Covid-19 ökat. MS-sjukdom förefaller inte innebära ökad risk för svår Covid-19 infektion. Svår funktionsnedsättning (exempelvis med påverkan på andningsfunktionen) innebär emellertid troligen en ökad risk. De flesta MS-läkemedel ger ingen eller endast låg riskökning för svår covid-19.

Skattad risk vid specifika MS-behandlingar:

Sannolikt föreligger ingen ökad risk

 • Vid behandling med: Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Plegridy och Rebif
 • 2 år eller mer efter stamcellstransplantation eller 2 år efter sista behandlingskuren med Lemtrada och Mavenclad.

Möjligen låg riskökning vid behandling med

 • Tecfidera
 • Tysabri
 • Gilenya
 • Mavenclad 3-24 månader efter senaste dos. Ökad försiktighet de första 3 månaderna efter Mavenclad-kur.

Sannolikt något högre risk vid behandling med

 • Rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Truxima)
 • Ocrelizumab (Ocrevus)

Troligen högre risk vid nyligen påbörjad eller förnyad behandling med

 • Lemtrada
 • Stamcellstransplantation

Skovbehandling

Inom 30 dagar efter högdos kortisonbehandling av skov är risken för svår Covid-19 ökad. Behandling av skov skall därför vara restriktiv.

Rekommendationer

Vi rekommenderar generellt att man inte avbryter någon behandling på grund av rådande pandemi. Undantag i enskilda fall kan förekomma.

Följ allmänna rekommendationer om covid-19.

Kontakt via 1177

OBS! Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska. Kontakt med oss via 1177 sker via Neurologimottagningen. Använd länkarna ovan för att komma direkt till mottagningen i 1177.

Söka vård hos oss

Vi erbjuder specialiserad vård som omfattar diagnostik, behandling och uppföljning. Som patient hos oss får du möjlighet till multidisciplinära bedömningar och uppföljningar inom vårt team. Vi har en dagvårdenhet för infusionsbehandling och en forskningsenhet med utvärderingar av nya läkemedelsbehandlingar.

På MS-mottagningen har vi flera kvalitetsprojekt för bättre ms-vård och vi genomför kliniska forskningsprojekt i syfte att förbättra prognoser och utvärderingsinstrument för ms.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- och omboka tid, eller utföra andra ärenden. Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska.

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda.
Telefon: 031-342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Om du inte kan eller vill checka in själv kan du anmäla dig i informationsdisken i huvudentrén, Blå stråket 5.

Vi som arbetar här

I vårt team finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef

Björn Runmarker

Medicinskt ansvarig

Markus Axelsson

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Rådgivning
  måndag - torsdag 8:30 - 10:30
 • fredag 9:00 - 10:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
 • Stängt för lunch
  måndag - fredag 12:00 - 12:40
 • fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurologimottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, MS. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Information om coronavirus, covid-19
och MS/MS-behandling

Det föreligger en ökad risk för ett svårare förlopp för covid-19-infektion vid högre ålder och vid annan samtidig allvarlig sjukdom. Följ allmänna rekommendationer.

Under tiden pandemin med covid-19 fortgått har kunskapen om risker för svår Covid-19 ökat. MS-sjukdom förefaller inte innebära ökad risk för svår Covid-19 infektion. Svår funktionsnedsättning (exempelvis med påverkan på andningsfunktionen) innebär emellertid troligen en ökad risk. De flesta MS-läkemedel ger ingen eller endast låg riskökning för svår covid-19.

Skattad risk vid specifika MS-behandlingar:

Sannolikt föreligger ingen ökad risk

 • Vid behandling med: Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Plegridy och Rebif
 • 2 år eller mer efter stamcellstransplantation eller 2 år efter sista behandlingskuren med Lemtrada och Mavenclad.

Möjligen låg riskökning vid behandling med

 • Tecfidera
 • Tysabri
 • Gilenya
 • Mavenclad 3-24 månader efter senaste dos. Ökad försiktighet de första 3 månaderna efter Mavenclad-kur.

Sannolikt något högre risk vid behandling med

 • Rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Truxima)
 • Ocrelizumab (Ocrevus)

Troligen högre risk vid nyligen påbörjad eller förnyad behandling med

 • Lemtrada
 • Stamcellstransplantation

Skovbehandling

Inom 30 dagar efter högdos kortisonbehandling av skov är risken för svår Covid-19 ökad. Behandling av skov skall därför vara restriktiv.

Rekommendationer

Vi rekommenderar generellt att man inte avbryter någon behandling på grund av rådande pandemi. Undantag i enskilda fall kan förekomma.

Följ allmänna rekommendationer om covid-19.

Söka vård hos oss

Vi erbjuder specialiserad vård som omfattar diagnostik, behandling och uppföljning. Som patient hos oss får du möjlighet till multidisciplinära bedömningar och uppföljningar inom vårt team. Vi har en dagvårdenhet för infusionsbehandling och en forskningsenhet med utvärderingar av nya läkemedelsbehandlingar.

På MS-mottagningen har vi flera kvalitetsprojekt för bättre ms-vård och vi genomför kliniska forskningsprojekt i syfte att förbättra prognoser och utvärderingsinstrument för ms.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- och omboka tid, eller utföra andra ärenden. Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska.

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda.
Telefon: 031-342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Om du inte kan eller vill checka in själv kan du anmäla dig i informationsdisken i huvudentrén, Blå stråket 5.

Vi som arbetar här

I vårt team finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Karin Hallén

Enhetschef

Ingrid Blankenau

Enhetschef

Björn Runmarker

Medicinskt ansvarig

Markus Axelsson

Medicinskt ansvarig

Kontakt via 1177

OBS! Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska. Kontakt med oss via 1177 sker via Neurologimottagningen. Använd länkarna ovan för att komma direkt till mottagningen i 1177.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen