Avdelning 134 ryggmärgsskador Rehabiliteringsmedicin

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 13:00 - 18:00

Besök

Besökstider

 • måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • lördag - söndag 13:00 - 19:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 134 Ryggmärgsskador
413 45 Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård, så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också ett utökat ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Nationell högspecialiserad vård -  viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Vi tar emot vuxna patienter från Göteborgsområdet såväl som nationellt utifrån Nationell högspecialiserad vård på Avdelning 134 på Sahlgrenska och Avdelning 623 på Högsbo. Vi samverkar med Drottning Silvias barnsjukhus kring barn och ungdomar med ryggmärgsskada.

Vi samverkar också med hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Vår koordinator inom nationell högspecialiserad vård nås på telefon 031-342 41 41, måndag-fredag 8.00-16.30.

Dokument Länk
Remiss Remiss ryggmärgsskada Västra Götaland.pdf (vgregion.se)
Broschyr - inför din vistelse hos oss Information till patient och närstående - NHV.pdf (vgregion.se)
Stöddokument - Nationell högspecialiserad vård vid viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada Stöddokument Nationell högspecialiserad vård av viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.pdf (vgregion.se)

 

Ryggmärgsskada
Vi har mångårig erfarenhet av ryggmärgsskador och erbjuder rehabilitering utifrån dina behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid information och utbildning kring skadan och dess konsekvenser. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

För barn och ungdomar samverkar vi med lekterapi och sjukhusskola, och vi har en tät kontakt med familjen under hela perioden hos oss.

Vi har specialkompetens för dig som har behov av andningshjälp. Vi kan erbjuda utredningar och uppföljningar för dig med skador som gör att andningen är helt utslagen och där du kan behöva behandling med frenikusstimulator, det vill säga elektrisk stimulering av nerver som styr andningen.

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Telefon till koordinator 031-342 41 41
Telefontid måndag-fredag kl 0800-1630
Fax 031-341 58 35

Remissmall för nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Patientinformation

I ryggmärgsskadeprogrammet får du mer information inför din vistelse på vår avdelning.

Ryggmärgsskadeprogrammet

Din vistelse hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Du och eventuella närstående får träffa sjuksköterska och. Tillsammans med teamet lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan för just dig.

Vi är en rehabiliteringsavdelning där du som patient ska vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt. Vardagssysslor är en viktig del i din rehabilitering.

Vi samverkar med eventuellt hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Checklista inför din vistelse

Det här kan vara bra att ha med sig

 • Fotolegitimation
 • Mobiltelefon och laddare. Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk.
 • Hygienartiklar och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.
 • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.

För dig som närstående och besökare

 • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen under telefontiden klockan 13.00-18.00.
 • Vi ser gärna att det finns en kontaktperson, som också kan vidarebefordra information till övriga närstående.
 • Under dagen förekommer rond, provtagning, olika undersökningar samt träning. Vi ber besökare respektera våra besökstider.
 • Max två besökande per patient åt gången. Undantag från besöksregler endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

För dig som vistas på avdelningen

 • Använd inte parfym och andra starkt doftande kroppsvårdsprodukter.
 • Ta inte med doftande blommor och växter.
 • Det är film- och fotoförbud på sjukhusområdet.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i rehabiliteringsteamet är: specialistläkare, underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, sexualrådgivare, koordinator, medicinsk sekreterare och logopeder m fl.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar, då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

 

Vår avdelning kvalitetsgranskas återkommande för ackreditering hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png


Ansvariga för avdelningen

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Ann Söderberg

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 13:00 - 18:00

Besök

Besökstider

 • måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • lördag - söndag 13:00 - 19:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 134 Ryggmärgsskador
413 45 Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård, så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också ett utökat ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Nationell högspecialiserad vård -  viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Vi tar emot vuxna patienter från Göteborgsområdet såväl som nationellt utifrån Nationell högspecialiserad vård på Avdelning 134 på Sahlgrenska och Avdelning 623 på Högsbo. Vi samverkar med Drottning Silvias barnsjukhus kring barn och ungdomar med ryggmärgsskada.

Vi samverkar också med hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Vår koordinator inom nationell högspecialiserad vård nås på telefon 031-342 41 41, måndag-fredag 8.00-16.30.

Dokument Länk
Remiss Remiss ryggmärgsskada Västra Götaland.pdf (vgregion.se)
Broschyr - inför din vistelse hos oss Information till patient och närstående - NHV.pdf (vgregion.se)
Stöddokument - Nationell högspecialiserad vård vid viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada Stöddokument Nationell högspecialiserad vård av viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.pdf (vgregion.se)

 

Ryggmärgsskada
Vi har mångårig erfarenhet av ryggmärgsskador och erbjuder rehabilitering utifrån dina behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid information och utbildning kring skadan och dess konsekvenser. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

För barn och ungdomar samverkar vi med lekterapi och sjukhusskola, och vi har en tät kontakt med familjen under hela perioden hos oss.

Vi har specialkompetens för dig som har behov av andningshjälp. Vi kan erbjuda utredningar och uppföljningar för dig med skador som gör att andningen är helt utslagen och där du kan behöva behandling med frenikusstimulator, det vill säga elektrisk stimulering av nerver som styr andningen.

Din vistelse hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Du och eventuella närstående får träffa sjuksköterska och. Tillsammans med teamet lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan för just dig.

Vi är en rehabiliteringsavdelning där du som patient ska vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt. Vardagssysslor är en viktig del i din rehabilitering.

Vi samverkar med eventuellt hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Checklista inför din vistelse

Det här kan vara bra att ha med sig

 • Fotolegitimation
 • Mobiltelefon och laddare. Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk.
 • Hygienartiklar och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.
 • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.

För dig som närstående och besökare

 • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen under telefontiden klockan 13.00-18.00.
 • Vi ser gärna att det finns en kontaktperson, som också kan vidarebefordra information till övriga närstående.
 • Under dagen förekommer rond, provtagning, olika undersökningar samt träning. Vi ber besökare respektera våra besökstider.
 • Max två besökande per patient åt gången. Undantag från besöksregler endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

För dig som vistas på avdelningen

 • Använd inte parfym och andra starkt doftande kroppsvårdsprodukter.
 • Ta inte med doftande blommor och växter.
 • Det är film- och fotoförbud på sjukhusområdet.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i rehabiliteringsteamet är: specialistläkare, underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, sexualrådgivare, koordinator, medicinsk sekreterare och logopeder m fl.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar, då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

 

Vår avdelning kvalitetsgranskas återkommande för ackreditering hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png


Ansvariga för avdelningen

Ann Söderberg

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Telefon till koordinator 031-342 41 41
Telefontid måndag-fredag kl 0800-1630
Fax 031-341 58 35

Remissmall för nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Patientinformation

I ryggmärgsskadeprogrammet får du mer information inför din vistelse på vår avdelning.

Ryggmärgsskadeprogrammet

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen