Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringsmedicin mottagning Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Rehabiliteringsmedicin vänder sig till dig som i vuxen ålder, från 16 år och uppåt, drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av exempelvis stroke, traumatisk hjärnskada, och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Samt för dig som drabbats av ryggmärgsskada, från 5 år och uppåt. Vi bedriver både sluten- och öppenvård. Målsättningen med rehabiliteringen är att du skall få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

På vår öppenvårdsmottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i interdisciplinära team. Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram där vi under rehabiliteringsperioden arbetar tillsammans med dig och dina närstående.

Söka vård hos oss

Remiss

Öppenvårdsmottagningen tar emot remisser från specialistsjukvård och primärvård. Du kan även kontakta oss via egenremiss. Remissen bedöms i vårt remissteam.

Du behöver vara fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader för att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringsinsatser.

Vid ditt besök hos oss

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Anmäl ditt besök i Receptionen, plan 0. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Bedömning

Beroende på frågeställning och rehabiliteringsbehov träffar du läkare och / eller rehabiliteringsteam. Tillsammans med kallelse till oss får du information och ett frågeformulär som du kan fylla i för att förbereda dig inför mötet med oss.

Tillsammans går vi igenom dina behov, förutsättningar och önskemål av rehabilitering och sätter upp rehabiliteringsmål i din rehabiliteringsplan. Ibland bedömer via att andra rehabiliteringsalternativ än vår mottagning är mer lämpliga för dig. Då hjälper vi dig med kontakter dit.

Bedömer vi att du behöver insatser från oss erbjuder vi utredning eller rehabilitering med individuellt anpassad intensitet och innehåll. Medelvårdtid är cirka 6 veckor men varierar mycket från person till person.

Utredning/Rehabilitering

Vi utgår från Rehabiliteringsplanen, som uppdateras fortlöpande under din rehabilitering. En person i personalgruppen kommer att vara din LOTS/kontaktperson under behandlingsperioden.

Information till patient och närstående

Prioritera dina behandlingstider

Meddela i god tid eventuella andra aktiviteter eller undersökningar som vi behöver ta hänsyn till vid schemaläggning av behandling.

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senar återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivanden utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Utskrivning

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatt individuellt anpassade rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss, och att kontakter med uppföljande instanser tas. Om du behöver kan vi planera och samordna din vård tillsammans med exempelvis kommun, Försäkringskassan, Primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör.

Vid utskrivning överförs du i regel till Primärvården för medicinsk uppföljning.

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i WebRehab, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av verksamheten. Se årsrapporter för 2020:

Vår avdelning är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, sjuksköterskor, specialistläkare och undersköterskor, i team.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt

Team Blå – undersköterska 031 - 342 51 10
Team Gul – undersköterska 031 - 342 29 51

Om du har synpunkter eller frågor är vi tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vårdenhetschef, se kontaktuppgift nedan.

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Urban Wåhlander

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo


Senast uppdaterad: 2021-10-19 07:58