Kuratorswebben Neurosjukvård

Egenvård

Tips och råd hur du kan hjälpa dig själv att må bättre.

Praktiskt och ekonomiskt stöd

Här finns information om stöd från kommun, region och statliga myndigheter. En kurator kan ge dig vidare vägledning utifrån din situation och vid behov hjälpa till med ansökningar.

Kontakta kurator

Här kan du komma i kontakt med en kurator via 1177 för tidsbokning eller rådgivning. Inloggning i 1177 krävs.

På kuratorswebben finns information och länkar som kan vara till hjälp för dig som patient eller närstående vid Neurosjukvården

Kuratorerna kan hjälpa dig med

 • Krishantering, sorgebearbetning, livsomställning och acceptans kopplat till somatisk sjukdom eller skada.
 • Psykosocialt behandlingsarbete för att stärka dina resurser att hantera din livssituation.
 • Vägledning kring att prata med minderåriga barn om förälders sjukdom eller skada.
 • Information, social rådgivning och samordning av samhällets stöd.
 • Närståendestöd.

Om oss

 • Alla kuratorer är utbildade socionomer och några av oss har också andra vidareutbildningar. Exempelvis finns kurator med ett sexualrådgivande uppdrag som arbetar med sexuell hälsa kopplat till neurologiska frågeställningar.
 • Vi finns tillgängliga på alla mottagningar och avdelningar inom Neurosjukvården på Sahlgrenska sjukhuset och Rehabiliteringsmedicin på Högsbo sjukhus.
 • Vi kombinerar psykosocialt samtalsstöd med social rådgivning och samordning.
 • Vi samverkar vid behov med övrig vårdpersonal, andra vårdgivare och myndigheter.
 • Vi uppmärksammar barnperspektivet.
 • Det krävs ingen remiss för att träffa oss. Kontakta en kurator direkt eller be annan vårdpersonal om hjälp att förmedla kontakten.
 • Det första besöket till kurator är alltid ett bedömningssamtal. I några fall bedöms annat stöd vara lämpligare, då hjälper vi till med hänvisning om var du ska vända dig istället.

........................

Titta på filmerna om du vill ha utförligare information om vad en kurator gör.