Känslomässigt stöd

Här finns länkar med information och stödlinjer vid sjukdomsbesked, sorg och kris. Kontakta vården om du behöver ytterligare stöd, till exempel om du har svårt att fungera i din vardag eller mår mycket psykiskt dåligt.

Oro och psykisk ohälsa