Praktiskt och ekonomiskt stöd

Vägledning och praktiskt stöd vid olika ansökningar( färdtjänst, parkeringstillstånd, god man, överklagningar m m)

Fonder

Om du har frågor eller är osäker på hur blanketter för fondansökan ska fyllas i, så hjälper vi dig gärna med det.

Exempel på fonder

Länsstyrelsens stiftelsesök

Global Grant - sök pengar från fonder

Söka stipendium - en guide till att söka stipendiumn

Budget- och skuldrådgivning - Konsumentverket


Vägledning i samhällets resurser


Om du inte är nöjd med vården

Anmälan till IVO
För privatpersoner | IVO.se

Anmälan till LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)
Löf | Anmäl en skada (lof.se)

Anmälan till patientnämnden
Inloggad i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du fylla i ett kontaktformulär till patientnämnden.

Ring patientnämnden 010-441 20 00
Här finns information om aktuella telefontider
Patientnämnden på Västra Götalandsregionens webbplats

Om du inte är nöjd med vården - 1177 Vårdguiden

Överklagan till förvaltningsrätt avseende avslag på sjukersättning
Om du inte är nöjd (forsakringskassan.se)