Brukarorganisationer och föreningar

Neurosjukvården träffar neurosjukvårdens brukarorganisationer och föreningar i ett Brukarråd, cirka tre gånger varje år.

Vid Brukarrådets träffar är det ett ömsesidigt informations- och kommunikationsutbyte mellan representanter från enheter inom Neurosjukvården och brukarorganisationernas deltagare.

Information och synpunkter från brukarorganisationerna och deras medlemmar är betydelsefulla för Neurosjukvården att ta del av.

De brukarorganisationer och föreningar som bjuds in till Brukarrådet är 

  • Afasiföreningen
  • Epilepsiföreningen
  • Epilepsi i Bohuslän
  • Huvudvärksförbundet
  • Hjärnkraft
  • Neuroförbundet
  • Parkinsonförbundet
  • Personskadeförbundet RTP
  • Riksförbundet Huntingtons sjukdom
  • Strokeföreningen