Neurologi för undersköterskor

Välkommen till en fortbildningsdag som passar såväl nyanställda som erfarna undersköterskor inom neurosjukvården som vill veta mer om neurologiska tillstånd och hur sjukdomar bedöms och påverkar patienterna.

Dagen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och arrangeras av neurosjukvårdens utbildningsenhet i samverkan med specialistsjuksköterskor inom neurologi.

Datum och anmälan

Vi planerar för en ny kursdag den 16 april. Läs mer och anmäl dig i Regionkalendern.