Verksamhet Kardiologi

Vi utreder och behandlar olika hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Vårt mål är att ge god medicinsk vård och god omvårdnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen. Kardiologen på Sahlgrenska sjukhuset har ett stort läns och regionuppdrag och har det yttersta ansvaret för regionens behov av akutsjukvård vid akut pågående hjärtinfarkt, vilket ofta innebär en kranskärlsröntgen och en så kallad ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Mottagningar

 • Hjärtmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en hjärtsjukdom som hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar eller kranskärlssjukdom. Vi tar också emot dig med blodfettsrubbningar.

 • HLR-Centrum

  HLR-centrum har ansvar för utbildning och utveckling inom HLR (Hjärt-Lung-Räddning) på Sahlgrenska. Vi utbildar instruktörer som i sin tur utbildar övrig personal. I mån av tid kan vi även hålla utbildningar för personal utanför sjukhuset. Till instruktörer hyr vi även ut utbildningsmaterial.

 • Kardiologi dagvård

  Vi tar emot dig som behöver ett polikliniskt ingrepp som exempelvis kranskärlsröntgen, ballongvidgning, ablationer och renal denervering.

 • Tobakspreventiv mottagning

  Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Avdelningar

 • Avdelning 13 kardiologi

  Vi tar emot dig med en hjärtrelaterad sjukdom som exempelvis hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning. Vi utreder också dig som ska genomgå en eventuell hjärttransplantation.

 • Hjärtintensivvårdsavdelning 92-93 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med en hjärtsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning och som behöver intensivvård. Vi erbjuder även övervakningsplats när ditt tillstånd stabiliserats.


Senast uppdaterad: 2018-05-12 13:12