Enheter

Enheter Specialistmedicin

 • Arbets- och miljömedicinsk mottagning Sahlgrenska

  Vi är en specialistmottagning som tar emot och utreder dig med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi bistår även med experthjälp vid riskbedömning av gravida arbetstagare och vid tjänstbarhetsbedömningar.

 • Avdelning 141

  Avdelning 141 är en avdelning för patienter med olika blodsjukdomar. Vi har 22 vårdplatser, varav en del är enkelrum med möjlighet att isolera patienter som är infektionskänsliga eller svårt sjuka. Som patient kan man läggas in både för planerad behandling eller akut via hematologimottagningen eller Sahlgrenskas akutintag.

 • Dietistmottagning klinisk nutrition Sahlgrenska

  Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårigheter att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov. Vi finns på många ställen inom sjukvården och vi har olika specialkunskaper.

 • Gastroenterologisk endoskopimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år som behöver en undersökning eller behandling i mag- och tarmkanalen.

 • Kliniskt nutritionslaboratorium Sahlgrenska

  Vi tar emot dig som ska genomgå en undersökning av kroppssammansättning eller andra specialanalyser.

 • Koagulationscentrum Sahlgrenska

  På Koagulationscentrum Sahlgrenska utreds och vårdas patienter, både barn och vuxna, med koagulationsrubbningar. Till oss kommer patienter från hela landet och Koagulationscentrum är ett av tre centra i Sverige som utreder och behandlar blödarsjuka. Koagulationsjour finns tillgänglig dygnet runt.

 • Mag- och tarmlaboratorium Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med en störning av funktionen i mag- och tarmkanalen som till exempel IBS, funktionell dyspepsi och refluxproblematik. Vi undersöker funktion, rörelsemönster och känslighet i mag- och tarmkanalen och erbjuder behandling.

 • Mag- och tarmmottagning Sahlgrenska

  Vi tar emot dig över 18 år med sjukdom i mag- och tarmkanalens organ som matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, bukspottkörtel och lever.

 • Medicinmottagning diabetes Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år med diabetes. Vi tar främst emot dig med typ 1-diabetes men också dig med en komplicerad typ 2-diabetes.

 • Medicinmottagning endokrin Sahlgrenska

  Vi vänder oss dig över 18 år med endokrina sjukdomar, vilket är sjukdomar som påverkar hormonproduktionen i våra körtlar. Det handlar främst om sjukdomar i binjurar, bisköldkörtlar, hypofysen samt könshormonproducerande organ. Vi handlägger även patienter med benskörhet, ovanliga ärftliga sjukdomar och bristsjukdomar som påverkar hormonproduktion och ämnesomsättning.

 • Medicinmottagning hypofys Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år med hypofyssjukdomar som behandlas med olika hormoner. Vid enheten bedrivs även kliniska studier vid olika hormonrubbningar.

 • Medicinmottagning internmedicin Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år med hjärtsvikt, svårbehandlad hypertoni, lungemboli och djupa ventromboser (DVT). Vid enheten utreds även andra invärtesmedicinska sjukdomar. Du som nyinsjuknat i stroke och varit inneliggande på någon av våra slutenvårdsavdelningar kan bli aktuell för uppföljning på mottagningen.

 • Medicinmottagning obesitas Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Västra Götalandsregionen med uttalad obesitas (fetma) och som önskar hjälp med kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling.

 • Medicinmottagning Sahlgrenska

  Medicinmottagningen Sahlgrenska är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter över 18 år, som kräver specialistkompetens. Medicinmottagningen är indelad i olika mottagningsteam; diabetes, endokrinologi, gastroenterologi och internmedicin. Vi riktar oss till patienter med olika sjukdomstillstånd inom dessa specialiteter.

 • Medicinmottagning tre-behandling Sahlgrenska

  Medicinmottagning tre-behandling Sahlgrenska är en specialistmottagning som tar hand om dig som efter genomgången utredning erbjuds könsbekräftande hormonbehandling.

 • Medicinmottagning tyreoidea Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år med sjukdomar i sköldkörteln med fokus på överfunktion i sköldkörteln, det vill säga hyperthyreos och Graves sjukdom.

 • Tarmsviktcentrum (TSC)

  Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

 • Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)

  Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är en enhet inom sektionen för Arbets- och miljömedicin. VMC ett kompetenscentrum för miljömedicin inom Västra Götalandsregionen, som också är vår uppdragsgivare. Vi ger rådgivnings- och utredningsservice till främst kommuner och länsstyrelse, men även till invånarna i Västra Götalands län.