Dietistmottagning klinisk nutrition Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Telefonnummer

031-342 99 79

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Målpunkt L, plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Dietistmott klinisk nutrition Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårigheter att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov. Vi finns på många ställen inom sjukvården och vi har olika specialkunskaper.

Vid många sjukdomar har mat och näring (nutrition) stor betydelse för behandlingsresultat och livskvalitet. Ibland är kosten/dieten själva behandlingen. Vi ger nutritionsbehandling och kostråd vid undernäring på grund av olika sjukdomar.

Nutritionsbehandlingen individualiseras till patientens förutsättningar med hänsyn till sjukdom, behandling, allmäntillstånd och näringsbehov.

Vi ger även råd och rekommendationer för patienter som behöver näring via sond eller näringsdropp via blodet.

Vid ditt besök hos oss

Vi tar emot dig som är över 16 år och som är i behov av nutritionsbehandling, antingen som inneliggande på Sahlgrenska sjukhuset eller på vår öppenvårdsmottagning. Vi arbetar som konsulter mot stora delar av Sahlgrenska sjukhuset samt vissa enheter på Östra och Mölndals sjukhus.

Du behöver en remiss från läkare på vårdcentral eller annan enhet för att komma till vår öppenvårdsmottagning. När du är inneliggande blir vi inkopplade via en remiss eller genom att en vårdavdelning har direktkontakt med dietist enligt överenskommen rutin. Du kan få kontakt med dietist genom att vårdpersonal uppmärksammat att du har behov av nutritionsbehandling. Du kan också själv informera vårdpersonal om att du önskar dietistkontakt om du upplever att du har svårt att äta tillräckligt och/eller ofrivilligt har gått ner i vikt.

Om du har återbesök efter din sjukhusvistelse kan det också vara tillfällen då du följs upp av dietist, antingen via besök eller via telefonkontakt.

Checklista inför ditt besök

Du behöver inte anmäla dig vid ditt besök utan du kan sätta dig i väntrummet så hämtar dietisten dig. Om du avbokar dig mindre än 24 timmar före ditt planerade besök debiteras besöket. Likaså om du uteblir från ditt besök

Vi som arbetar här

På Klinisk Nutrition arbetar dietister och läkare med specialistkompetens inom klinisk nutrition. Flertalet av dietisterna är specialiserade inom olika diagnosområden.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Alexandra Roth

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Telefonnummer

031-342 99 79

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Målpunkt L, plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Dietistmott klinisk nutrition Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårigheter att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov. Vi finns på många ställen inom sjukvården och vi har olika specialkunskaper.

Vid många sjukdomar har mat och näring (nutrition) stor betydelse för behandlingsresultat och livskvalitet. Ibland är kosten/dieten själva behandlingen. Vi ger nutritionsbehandling och kostråd vid undernäring på grund av olika sjukdomar.

Nutritionsbehandlingen individualiseras till patientens förutsättningar med hänsyn till sjukdom, behandling, allmäntillstånd och näringsbehov.

Vi ger även råd och rekommendationer för patienter som behöver näring via sond eller näringsdropp via blodet.

Vid ditt besök hos oss

Vi tar emot dig som är över 16 år och som är i behov av nutritionsbehandling, antingen som inneliggande på Sahlgrenska sjukhuset eller på vår öppenvårdsmottagning. Vi arbetar som konsulter mot stora delar av Sahlgrenska sjukhuset samt vissa enheter på Östra och Mölndals sjukhus.

Du behöver en remiss från läkare på vårdcentral eller annan enhet för att komma till vår öppenvårdsmottagning. När du är inneliggande blir vi inkopplade via en remiss eller genom att en vårdavdelning har direktkontakt med dietist enligt överenskommen rutin. Du kan få kontakt med dietist genom att vårdpersonal uppmärksammat att du har behov av nutritionsbehandling. Du kan också själv informera vårdpersonal om att du önskar dietistkontakt om du upplever att du har svårt att äta tillräckligt och/eller ofrivilligt har gått ner i vikt.

Om du har återbesök efter din sjukhusvistelse kan det också vara tillfällen då du följs upp av dietist, antingen via besök eller via telefonkontakt.

Checklista inför ditt besök

Du behöver inte anmäla dig vid ditt besök utan du kan sätta dig i väntrummet så hämtar dietisten dig. Om du avbokar dig mindre än 24 timmar före ditt planerade besök debiteras besöket. Likaså om du uteblir från ditt besök

Vi som arbetar här

På Klinisk Nutrition arbetar dietister och läkare med specialistkompetens inom klinisk nutrition. Flertalet av dietisterna är specialiserade inom olika diagnosområden.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Alexandra Roth

Enhetschef

Telefonnummer

Chatta med Liv