Arbets- och miljömedicinsk mottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 11:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Medicinaregatan 16 A
413 90 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Arbets- och miljömedicinsk mott Sahlgrenska
Box 414
405 30 Göteborg

Vi är en specialistmottagning som tar emot och utreder dig med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi bistår även med experthjälp vid riskbedömning av gravida arbetstagare och vid tjänstbarhetsbedömningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig i vår reception. Ta med giltig legitimation och om du har frikort tar du med det. Vi hanterar inga kontanter, du får en faktura hemskickad efter ditt besök.

I din kallelse finns information om eventuella förberedelser och hur lång tid ditt besök förväntas ta. Tillsammans med kallelsen får du även ett eller flera frågeformulär. Fyll i dessa i lugn och ro hemma och ta med dem på ditt besök. Hur lång tid ditt besök hos oss tar beror på vilka undersökningar du ska genomgå och vilka besvär du har.

När du utreds för arbets- och miljörelaterad ohälsa gör en av våra läkare en medicinsk bedömning av dina besvär. Det är en fördel och påskyndar vår utredning om en medicinsk utredning av dina besvär redan har gjorts hos din läkare på vårdcentralen eller inom företagshälsovården före ditt besök hos oss. Eventuell uppföljning efter genomförd utredning hos oss sker hos din ordinarie läkare, vanligtvis på vårdcentralen.

Vi kartlägger dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. En yrkeshygieniker kan delta då utredningen rör kemiska eller fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Då frågeställningen gäller ergonomiska eller psykosociala arbetsrelaterade problem kan ergonomer och psykologer delta i utredningen. Ett besök på din arbetsplats kan ingå som en del i vår utredning. 

Vid miljörelaterade besvär kan det ingå en kartläggning av din boendemiljö eller den yttre miljön utanför bostaden som utförs av en yrkes- och miljöhygieniker. Ibland gör vi ett hembesök som en del av utredningen.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Du betalar inte vid vid ditt besök utan får en faktura hemskickad efter besöket.

Vi som arbetar här

Vi är cirka 30 personer som arbetar på Arbets- och miljömedicinska mottagningen. Vid mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, ergonomer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker och sekreterare. Ofta träffar du flera av oss vid ditt besök här.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Anna Dahlman Höglund

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 0768-49 79 47

Maria Edlund

Sektionschef och Medicinskt ledningsansvarig läkare

Mathias Holm

Sektionschef Miljömedicin

Telefonnummer

Kontor: 0704-53 27 92

Linnea Carlsson

Sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 12 81

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 11:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Medicinaregatan 16 A
413 90 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Arbets- och miljömedicinsk mott Sahlgrenska
Box 414
405 30 Göteborg

Vi är en specialistmottagning som tar emot och utreder dig med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi bistår även med experthjälp vid riskbedömning av gravida arbetstagare och vid tjänstbarhetsbedömningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig i vår reception. Ta med giltig legitimation och om du har frikort tar du med det. Vi hanterar inga kontanter, du får en faktura hemskickad efter ditt besök.

I din kallelse finns information om eventuella förberedelser och hur lång tid ditt besök förväntas ta. Tillsammans med kallelsen får du även ett eller flera frågeformulär. Fyll i dessa i lugn och ro hemma och ta med dem på ditt besök. Hur lång tid ditt besök hos oss tar beror på vilka undersökningar du ska genomgå och vilka besvär du har.

När du utreds för arbets- och miljörelaterad ohälsa gör en av våra läkare en medicinsk bedömning av dina besvär. Det är en fördel och påskyndar vår utredning om en medicinsk utredning av dina besvär redan har gjorts hos din läkare på vårdcentralen eller inom företagshälsovården före ditt besök hos oss. Eventuell uppföljning efter genomförd utredning hos oss sker hos din ordinarie läkare, vanligtvis på vårdcentralen.

Vi kartlägger dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. En yrkeshygieniker kan delta då utredningen rör kemiska eller fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Då frågeställningen gäller ergonomiska eller psykosociala arbetsrelaterade problem kan ergonomer och psykologer delta i utredningen. Ett besök på din arbetsplats kan ingå som en del i vår utredning. 

Vid miljörelaterade besvär kan det ingå en kartläggning av din boendemiljö eller den yttre miljön utanför bostaden som utförs av en yrkes- och miljöhygieniker. Ibland gör vi ett hembesök som en del av utredningen.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Du betalar inte vid vid ditt besök utan får en faktura hemskickad efter besöket.

Vi som arbetar här

Vi är cirka 30 personer som arbetar på Arbets- och miljömedicinska mottagningen. Vid mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, ergonomer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker och sekreterare. Ofta träffar du flera av oss vid ditt besök här.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Anna Dahlman Höglund

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 0768-49 79 47

Maria Edlund

Sektionschef och Medicinskt ledningsansvarig läkare

Mathias Holm

Sektionschef Miljömedicin

Telefonnummer

Kontor: 0704-53 27 92

Linnea Carlsson

Sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 12 81