Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

E-post

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Medicinaregatan 16 A
413 90 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum
Box 414
405 30 Göteborg

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är en enhet inom sektionen för Arbets- och miljömedicin. VMC ett kompetenscentrum för miljömedicin inom Västra Götalandsregionen, som också är vår uppdragsgivare. Vi ger rådgivnings- och utredningsservice till främst kommuner och länsstyrelse, men även till invånarna i Västra Götalands län. 

Söka vård hos oss

Vi arbetar med att kartlägga miljörelaterade hälsorisker och deras orsaker med fokus på:

 • luftföroreningar utomhus
 • besvärsframkallande faktorer i inomhusmiljö
 • tungmetaller och organiska miljögifter i luft, mark, vatten och kost 
 • buller 
 • radon, annan strålning och elektromagnetiska fält.

Fråga oss 

Välkommen att kontakta oss angående miljömedicinska frågeställningar. Uppge din e-postadress eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

E-post

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Medicinaregatan 16 A
413 90 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum
Box 414
405 30 Göteborg

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är en enhet inom sektionen för Arbets- och miljömedicin. VMC ett kompetenscentrum för miljömedicin inom Västra Götalandsregionen, som också är vår uppdragsgivare. Vi ger rådgivnings- och utredningsservice till främst kommuner och länsstyrelse, men även till invånarna i Västra Götalands län. 

Söka vård hos oss

Vi arbetar med att kartlägga miljörelaterade hälsorisker och deras orsaker med fokus på:

 • luftföroreningar utomhus
 • besvärsframkallande faktorer i inomhusmiljö
 • tungmetaller och organiska miljögifter i luft, mark, vatten och kost 
 • buller 
 • radon, annan strålning och elektromagnetiska fält.

Fråga oss 

Välkommen att kontakta oss angående miljömedicinska frågeställningar. Uppge din e-postadress eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen