Verksamhet Beroende

Verksamhet Beroende arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. Patienter kan ta kontakt genom att söka via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare som skickas centralt till Kontaktpunkten psykiatri. Där fördelas ärenden till respektive enhet som personen tillhör oftast utifrån folkbokföringsort men även från socialtjänsttillhörighet. Verksamhet Beroende ansvarar också för myndighetsutövning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Upptagningsområden är Göteborg och Mölndals stad samt kommunerna Partille, Härryda och Öckerö. Primärvården ansvarar för insatser vid riskbruk samt behandling av missbruk utan psykiatrisk problematik. Övrig psykiatri har ansvar för psykiatriska patienter med mindre omfattande missbruk. På Östra sjukhuset finns en tillnyktringsenhet (TNE/364) där bland annat personer i behov av sjukvårdande insatser omhändertagits enligt Lagen om berusning (LOB). Heldygnsvården inom Beroende består av avdelning 306 som tar emot unga vuxna, avdelning 367 som är en akutavdelning och avdelning 368 för de patienter som behöver längre vårdtid. Dessutom finns en dagavdelning 369 för patienter som arbetar med personcentrerad vård och erbjuder stöd i vardagen för att klara av en bestående alkohol- och drogfrihet. Nordhemskliniken har både heldygnsvård och öppenvård för personer med missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och droger utan att ha en psykiatrisk samsjuklighet.

 • ACT Hisingen

  Vi är ett uppsökande team och vänder oss till dig som är över 18 år. Som patient/klient har du en omfattande psykiatrisk problematik med eller utan missbruk/beroende. Du är i behov av utökad och samordnad vård och stödinsatser vilka inte har kunnat tillgodoses inom ordinarie verksamhet inom kommun och sjukvård som du har kontakt med.

 • Beroendemottagning Centrum

  Vi vänder oss till dig över 18 år i centrala Göteborg och Partille kommun som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Beroendemottagning Hisingen

  Vi vänder oss till dig över 18 år på Hisingen som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Beroendemottagning Kviberg

  Vi vänder oss till dig över 18 år i nordöstra Göteborg som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Beroendemottagning Kvinnor

  Vi vänder oss till kvinnor över 18 år som har som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Boendesjuksköterskor Nordhem

  Mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO)

 • Brofästet samverkansteam

  Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Mölndal och Härryda kommun som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Järntorgsteamet

  Vi är ett samverkansteam som vänder oss till dig som har ett missbruk/beroende i kombination med psykiska besvär och ett behov av att vården sker i tät samverkan med socialtjänst och/eller kriminalvård. På enheten finns förutom sjukvårdspersonal medarbetare från Social resursförvaltning, Göteborgs kommun och Frivården i Göteborg.

 • Körkortsmottagningen Nordhem

  • Mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO)

 • Mini-Maria Centrum

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Mini-Maria Hisingen

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Mini-Maria Nordost

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Mini-Maria Väster

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Nordhemskliniken

  Vi vänder oss till dig som har ett beroende av alkohol. Vår klinik är diskret belägen i centrala Göteborg.

 • Regional behandlingsenhet

  Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

 • Substitution dagvård

  Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning Högsbo

  Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning Järntorget

  Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning Östra

  Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Avdelningar 

 • Avdelning 306

  Vi tar emot dig mellan 16 och 21 år som missbrukar alkohol eller narkotika och behöver abstinensbehandling. Vi tar emot ungdomar från hela Västra Götalandsregionen.

 • Avdelning 367

  Vi är en akutavdelning för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

 • Avdelning 368

  Vi tar emot dig som behöver förlängd abstinensbehandling och uppföljning på annat sätt. Vi tar även emot patienter som kommer via remiss från Beroendeklinikens öppenvård.

 • Avdelning 369

  Avdelning 369 Dagvård vänder sig till vuxna med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet som har behov av tät kontakt med sjukvården för att få hjälp med att strukturera sin vardag.

 • Avdelning Nordhem

  Vi vänder oss till dig som har ett beroende av alkohol och i behov av akut abstinensbehandling.

 •  


Senast uppdaterad: 2018-06-14 11:00