Verksamhet Beroende

Beroendekliniken erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, tillvänjande läkemedel och narkotika. Verksamheten vänder sig också till personer med psykiatrisk problematik i kombination med ovanstående. Anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd. Beroendekliniken har slutenvård på Östra sjukhuset samt Nordhemskliniken. Den öppna vården är geografiskt spridd med ansvar för olika upptagningsområden. Dessutom finns specialistmottagningar för kvinnor, ungdomar, socialt välfungerande personer med missbruk/beroende samt heroinberoende och psykisk sjukdom. Beroendekliniken har inget remisstvång inom den öppna vården.

Mottagningar

Avdelningar