Verksamhet Psykiatri Psykos

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborg och Mölndals stad samt Partille eller Härryda kommun.

Mottagningar

 • Avdelning 607 Avancerad psykiatri i hemmet

  Enheten är en integrerad öppenvårdsmottagning och slutenvårdsavdelning (SLÖP) inom Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enheten vänder sig till patienter med stora och sammansatta funktionsnedsättningar. Avdelningen har 8 vårdplatser där vi har möjlighet att erbjuda inläggning under perioder som inte kan hanteras med stöd och behandling enbart i öppenvårdsformer. Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Nå Ut-teamet

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykos öppenvård Hisingen

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykosmottagning Mölndal

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykosteamet Skanstorget

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykosvård i Väster

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykosvård Nordost

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Psykosvård Öster

  Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

 • Resursenheten AIR

  AIR står för arbetsinriktad rehabilitering och är en enhet som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi vänder oss till dig med psykisk funktionsnedsättning som önskar komma ut i arbetslivet. Har du en etablerad kontakt med Psykiatri Psykos är du välkommen till oss.

Avdelningar

 • Avdelning 240

  Vi på avdelning 240 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Centrum och Majorna-Linné heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård

 • Avdelning 241

  Vi på avdelning 241 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Västra Hisingen, delar av Norra Hisingen och Lundby heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård.

 • Avdelning 242

  Vi på avdelning 242 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Nordöstra Göteborg heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård.

 • Avdelning 245

  Vi på avdelning 245 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Mölndal stad och västra Göteborg heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård.

 •  


Senast uppdaterad: 2018-05-12 11:02