Verksamhet Infektion

Vi har som uppgift att upprätthålla hög kunskap och erfarenhet att utreda och behandla infektionssjukdomar och delta med råd och bedömningar i vård av patienter på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Kungälvs sjukhus. Infektion ger också råd på telefon till i första hand behandlande läkare i primärvård och som experter till vårdpersonal från stora delar av Sverige.

Om du har en allvarlig eller ovanlig infektionssjukdom eller feber av okänd orsak bör du få möjlighet att träffa en specialistläkare i infektionssjukdomar (en så kallad Infektionskonsult) oavsett vilken avdelning eller verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset du vårdas på. 

På Infektion finns möjlighet att vårda individer med smittsamma sjukdomar på ett säkert sätt. Om du har till exempel vattkoppor, mässling, influensa, vinterkräksjuka eller tuberkulos kommer du därför ofta erbjudas vård på Infektionskliniken. Vissa sjukdomar är mycket smittsamma eller omfattas av smittskyddslagen och ibland är därför vård på Infektion det enda alternativet om du måste vårdas på sjukhus.

För mer information se respektive avdelning eller mottagning.