Verksamhet Psykiatri kognition och äldrepsykiatri

Psykiatri kognition och äldrepsykiatri inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning och behandling inom tre huvudsakliga områden - minnesrelaterade sjukdomar, äldrepsykiatri och omsorgspsykiatri. Anhöriga/närstående kan även erhålla rådgivning och stöd. Vi ansvarar för vården av personer som är bosatta i Göteborg och Mölndals stad samt Partille, Härryda eller Öckerö kommun. Psykiatri kognition och äldrepsykiatri har heldygnsvård vid fyra avdelningar på Mölndals sjukhus och tre öppenvårdsmottagningar som är belägna på Wallinsgatan i Mölndal.


Senast uppdaterad: 2019-02-12 08:37