Verksamhet Neuropsykiatri

Verksamhet Psykiatri Neuropsykiatri inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning och behandling inom fyra huvudsakliga områden - minnesrelaterade sjukdomar, äldrepsykiatri, omsorgspsykiatri och allmänpsykiatri för personer som är döva eller hörselskadade. Inom verksamheten finns också Centrum för Huntingtons sjukdom. Även anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd.