Verksamhet Psykiatri Affektiva

Fokus för verksamheten är patienter med följande diagnoser: Affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar och övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar. Upptagningsområde för patienter är framför allt de nordöstra stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.

Mottagningar

 • Anorexi och Bulimimottagning för vuxna

  Vi vänder oss till dig över 25 år med anorexi eller bulimi och som behöver hjälp hos en specialistmottagning.

 • Bipolärmottagning

  Vi är en subspecialiserad psykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder oss till dig över 18 år med bipolär sjukdom typ 1 och 2.

 • Neuropsykiatrimottagning Gamlestaden

   

 • Psykiatrimottagning Centrum

  Vi vänder oss till dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Psykiatrimottagning Gamlestaden

  Vi vänder oss till dig över 18 år med till exempel bipolär sjukdom, ångestsjukdom, autism, adhd, svår krisreaktion och personlighetsstörning. 

 • Psykiatrimottagning Mölndal

  Vi tar emot dig över 18 år som har bipolär sjukdom, ångestsjukdom, autism, adhd, svår krisreaktion eller personlighetsstörning.

 • Psykiatrimottagning utmattningssyndrom

  Vi tar emot patienter från Västra Götaland med utmattningssyndrom i kombination med annan psykiatrisk sjukdom.

 • Psykiatrimottagning Väster

  Vi vänder oss till dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Psykiatrisk akutmottagning Östra

  Vi tar emot dig över 18 år med alla typer av akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbar och akut vård.

 • Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

  Vi vänder oss till dig över 18 år som är döv och/eller gravt hörselskadad med psykisk ohälsa. Vi tar också emot dig som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade föräldrar där det finns ett behov av mottagningens specialistkunskaper i behandling av psykisk hälsa. Vi behandlar exempelvis depression, ångestsjukdom, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Psykiatrisk mottagning Öckerö

  Vi tar emot dig över 18 år som har ångest, depression, autism, ADHD, svår krisreaktion, psykostillstånd eller personlighetsstörning.

Avdelningar

 • Avdelning 361

  Vi är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning, självskadebeteende, svåra krisreaktioner, trauma och neuropsykiatriska tillstånd.

 • Avdelning 362

  Vi är en allmänpsykiatrisk vårdenhet med inriktning på bipolär sjukdom som tar emot dig som har kontakt med Bipolärmottagningen i Göteborg. Du kommer via Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller direktinläggning via besök i psykiatrisk specialistöppenvård.

 • Avdelning 363

  Vi tar emot dig med depression eller ångest och som söker vård för första gången.

 • Avdelning 365

  Vi är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning, självskadebeteende, svåra krisreaktioner, trauma och neuropsykiatriska tillstånd. Hit kommer du via Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller direktinläggning via besök i psykiatrisk specialistöppenvård.

 • Avdelning 366

  Är en allmänpsykiatrisk vårdenhet med inriktning på bipolär sjukdom som tar emot dig som har kontakt med Bipolärmottagningen i Göteborg.

 • Avdelning 618 anorexi och bulimi

  Avdelning 618 är en ny specialiserad vårdavdelning för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

 • Avdelning 80

  Vi är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Avdelning 81

  Vi är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Avdelning 82

  Är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Avdelning 86

  Är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 •  


Senast uppdaterad: 2018-05-12 11:02