Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Välkommen till verksamhetsområde Medicin, Geriatrik och Akutmottagning. Vi har en bred inriktning med omhändertagande av akut sjuka människor inom områden som diabetes, ventrombos, blodsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke samt mag-tarmsjukdomar.  Förutom en akutmottagning har vi vårdavdelningar samt specialinriktade öppenvårdsmottagningar. Inom verksamheten bedrivs forskning, utveckling och undervisning. Vårt mål är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig välkommen och omhändertagen hos oss. Välkommen till oss som patient!

Mottagningar

 • Akutmottagning Östra

  Vi tar emot dig över 16 år med allvarliga tillstånd som exempelvis andningsbesvär, bröstsmärtor, strokesymtom, svåra buksmärtor, svår huvudvärk och skador i samband med allvarliga olyckor.

 • GEA-mottagning Östra

  Vi tar emot dig över 16 år med mag- och tarmbesvär som exempelvis sväljningssvårigheter, ofrivillig viktnedgång, kräkningar, blödningar från mag- tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen eller gulsot orsakad av stopp i gallvägarna. Vi utför också undersökningar vid misstanke om cancer i i matstrupe, magsäck, gallvägar, buspottkörtel eller tarm.

 • GUCH-centrum

  Vi tar emot dig över 18 år med ett medfött hjärtfel. Vi erbjuder kontroller och behandling.

 • Hematologimottagning Östra

  Vi vänder oss till dig som har eller misstänker en blodsjukdom. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Kuratorer

  Vi vänder oss till dig över 16 år som behöver samtalsstöd i samband med vård inom den medicinska sluten- och öppenvården på Östra sjukhuset. Vi erbjuder även stöd till dina närstående. Vanliga diagnoser bland våra patienter är mag-, tarm- och leversjukdomar, diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, hjärtsjukdomar, blodproppar, hematologi, stroke och KOL.

 • Medicinmottagning 1 Östra

  Vi vänder oss till dig som behöver en kontroll eller behandling för problem med mage- och tarm, diabetes, ämnesomsättning, smärta, antikoagulation och vissa blodsjukdomar.

 • Medicinmottagning 2 Östra

  Vi tar emot dig med en hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck eller pacemaker.

Avdelningar

 • Avdelning 352 Gastroenterologi

  Vi tar emot dig med mag-, tarm- eller leversjukdom. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 353A Trombos

  Vi tar emot dig som har drabbats av blodpropp i benet eller lungorna. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 353B Hematologi

  Vi tar emot dig med tumörsjukdom i benmärg och lymfkörtlar. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 354 Stroke

  Vi tar emot dig som drabbats av en stroke, det vill säga en propp eller blödning i hjärnan. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 355 Diabetes-Endokrin-KOL

  Vi tar emot dig med diabetes, ämnesomsättnings- eller KOL. Vi behandlar även dig med andra internmedicinska sjukdomar.

 • Avdelning 356B MAVA

  Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd som bröstsmärta, hjärtinfarkt, arytmier, KOL, astma, förgiftning och som är i behov av akut vård.

 • Avdelning 357 Kardiologi

  Vi tar emot dig med hjärtrelaterade besvär som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar och som är i behov av akutvård eller eftervård.


Senast uppdaterad: 2018-06-21 15:26