Enheter

Enheter Verksamhet beroende

 • Administrativ enhet Beroende

  Vi är en administrativ enhet som tillhör verksamhetsområde Beroende.

 • Avdelning 363 beroende unga vuxna

  Avdelning 363 är en regional vårdavdelning med åtta vårdplatser som tar emot personer i åldrarna 16 - 21 år, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet, för abstinensbehandling och stabiliserande psykiatriska insatser.

 • Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

  Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa är en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag.  Behandlingen hos oss utgör ett komplement till eventuella andra vård- och behandlingsinsatser som du har behov av. Vid behandling hos oss har du kvar din kontakt vid andra vårdinstanser som ansvarar för all övrig behandling.

 • Substitutionsmottagning 2 Högsbo

  Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning Olskroken

  Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning 1 Högsbo

  Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Substitutionsmottagning Östra

  Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Regional substitutionsmottagning

  Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

 • Körkortsmottagningen Nordhem

  Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre som har en pågående körkortsutredning. Vi är en del av Nordhemskliniken.

 • Mini-Maria Nordost

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Mini-Maria Hisingen

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Avdelning 367

  Vi är en beroendeavdelning för personer i behov av abstinensbehandling inneliggande på sjukhus.

 • Beroendemottagning Olskroken

  Vi vänder oss till dig över 18 år i nordöstra Göteborg som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Beroendemottagning Hisingen

  Vi vänder oss till dig över 18 år på Hisingen som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

 • Avdelning Nordhem

  Avdelning Nordhem är en beroendemedicinsk heldygnsvårdsavdelning. Vi vänder oss till dig som har ett beroende av alkohol och är i behov av akut abstinensbehandling.

 • Nordhemskliniken

  Nordhemskliniken riktar sig till dig över 18 år som har ett alkoholbruksyndrom/beroende/skadligt bruk och önskar hjälp att sluta dricka alkohol eller minska din alkoholkonsumtion.

 • Mini-Maria Centrum

  Vi vänder oss till dig under 21 år som har eller riskerar ett missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Vi vill nå unga i ett tidigt skede av missbruk och även du som närstående är välkommen att kontakta oss. Mini-Maria drivs via delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Beroendekliniken.

 • Substitution dagvård

  Vi vänder oss till dig som har en pågående behandling på substitutionsverksamheten, men som behöver utökat stöd i form av psykosociala insatser i grupp.

 • Psykiatrisk akutmottagning Östra

  Vi tar emot dig över 18 år med alla typer av akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbar och akut vård.

 • Avdelning 368 beroende Östra

  Avdelning 368 uppdrag omfattar diagnostik och behandling av patienter med substansbrukssyndrom, och avser abstinensbehandling (avgiftning) av vuxna patienter som missbrukar/överkonsumerar ett eller flera preparat såsom alkohol, narkotika och/eller läkemedel. I uppdraget ingår också att vara rådgivande för vårdgrannar och remittenter.