Substitution dagvård

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 9:00 - 15:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg
Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Substitution dagvård
Olskroksgatan 30 Plan 3
413 45 Göteborg

Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1).

Vid ditt besök hos oss

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om behandling hos oss:

Hur ofta ska jag hämta min medicin?

Du hämtar din medicin enligt ett schema. De första sex månaderna hämtar du din medicin varje dag. Om du visar skötsamhet kommer vi att minska antalet hämtningsdagar när sex månader har gått. Om du skulle drabbas av ett återfall eller lämna ett positivt urinprov får du under en veckas tid komma till mottagningen varje dag och sedan tätare under en period där efter. Du som har mediciner som du tar med dig hem kan bli inringd till vår mottagning. Då ska du komma till mottagningen nästa dag för att lämna ett övervakat urinprov och visa upp din medicin.

Du som kommer från ett utländskt program erbjuds en tillfällig plats och utreds under denna tid enligt Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling, SOSFS 2009:27. Under denna period ska du hämta din medicin varje dag.

Hur ofta ska jag lämna ett övervakat urinprov?

När du påbörjar din behandling får du till att börja med lämna övervakade urinprov slumpmässigt minst en gång per vecka. Hur ofta du därefter får lämna urinprov beror på din skötsamhet i programmet. Observera att vi alltid kan be om ett prov, om vi till exempel misstänker att du som patient är påverkad. Vi kan också be om ett nytt prov, om vi till exempel misstänker att provet är manipulerat eller för utspätt. För dig som bor utanför Göteborg försöker vi att hitta individuella lösningar.

Vad räknas som missbruk?

Intag av narkotiska substanser räknas som missbruk. Samma sak gäller dopingklassade preparat och preparat som klassas som hälsofarlig vara. Vi är även observanta på våra patienters alkoholkonsumtion eftersom den kan äventyra den medicinska säkerheten. Det här betyder att behandlingen kan bli farlig på grund av kombinationen alkohol och substitutionsmedicinering. Att gå till en annan läkare än substitutionsverksamhetens och få utskrivet narkotikaklassade läkemedel räknas som missbruk. Du har som patient ansvar för vad du stoppar i dig. Vi accepterar därför inte förklaringar av typen ”jag råkade ta en Treo comp istället för en Treo” eller ”jag åt frallor med vallmofrön”.

Kan jag få narkotiaklassade läkemedel utskrivna?

Vi är mycket restriktiva med att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Andledningen till det är att dessa läkemedel har en beroendepotential och lätt triggar igång ett missbruk samt kan vara farliga tillsammans med din substitutionsmedicinering.

Måste jag ha kontakt med socialtjänsten?

Vid behandlingens början måste du som patient ha kontakt med socialtjänsten. Under ett gemensamt vårdplaneringsmöte gör vi en skriftlig vårdplan. Vi ber dig att noga läsa igenom vad du skriver på, be gärna om en kopia av din skriftliga vårdplan. Om du som patient inte har ett behov av sociala insatser kan vår överläkare bedöma att din kontakt med socialtjänsten kan avslutas. Det här beslutet fattas på ett gemensamt vårdplaneringsmöte. Vår uppfattning är dock att samarbetet med socialtjänsten är mycket viktig, eftersom det oftast behövs både medicinska och sociala behandlingsinsatser för att behandlingen ska lyckas.

Vad händer om jag inte passar tiden eller uteblir?

En viktig del i behandlingen är att du som patient sköter dina hämtningsrutiner. Våra mottagningar har drop-in tider på förmiddagen. Skulle du inte komma på drop-in tiden eller den tid som du har bokat så är du välkommen nästkommande dag.

Vad gäller om jag ska resa bort?

Fyll i en skriftlig ledighetsansökan. Var ute i god tid, då ansökan tas upp på gemensam teamkonferens. På vår mottagning har vi särskild skriftlig information om vad som gäller för utlandsresor. I informationen står bland annat att du som patient ska ha varit med i vårt program i ett år och lämnat rena urinprover i sex månader för att få åka utomlands. För resor inom EU gäller Schengenintyg. Detta löser du ut och betalar för på apotek. För resor utanför EU gäller tullintyg utfärdat av substitutionsverksamhetens läkare. Detta kostar 380 kr. Du kan inte få med dig mediciner för utlandsresa och avstå från Schengenintyg/tullintyg.

Vad händer om jag är påverkad?

Om vi bedömer att du som patient är påverkad av alkohol eller narkotika, kan det vara så att ingen medicin delas ut och en läkarbedömning behöver göras. Du behöver också ofta stanna kvar för att bedömas efter att medicinen intagits. Detta kan dra ut på tiden. Vi ber dig därför att vara samarbetsvillig.

På vår mottagning hittar du mer information om vad som gäller vid:

  • Tappad eller stulen medicin
  • Hämtning av medicin
  • Påträffande av vapen eller narkotika
  • Utlandsresor
  • Körkortsintyg
  • Inringning av patienter
  • Patienter som söker från utländska program

Du hittar informationen i en pärm i väntrummet på mottagningen. Om du vill kan din kontaktperson hjälpa dig med att få en kopia. Vi hoppas att en tydlighet avseende våra rutiner ska underlätta vårt samarbete.

Vi som arbetar här

På våra mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, kurator, behandlingsassistent, skötare, psykolog och läkare.

Simon Lindguss

Enhetschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:26