Tillfällig information

Du ansöker om substitutionsbehandling via vårt digitala drop-in i appen Vård och Hälsa på onsdagar 13.30-15.00.
Vg se länk Substitutionsmottagning Östras hemsida.
Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar kl 13.00-15.00

Substitution dagvård

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • Endast bokade besök
    måndag - fredag 9:00 - 12:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitution dagvård
Olskroksgatan 30 Plan 3
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har en pågående behandling på substitutionsverksamheten, men som behöver utökat stöd i form av psykosociala insatser i grupp.

Digital mottagning

Här kan du boka en tid för nybesök till vår digitala mottagning: 
Vard och halsa/Substitutionsvård

(Du loggar in med BankID via 1177.)

 

Söka vård hos oss

Om du önskar tid söka till substitutionsbehandling du själv boka tid på vår digitala mottagning.

För vidare information var god läs på Substitutionsmottagning Östra sjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen.

Behandling

Behandling sker genom psykosociala insatser i grupp.

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår dagvård finns olika yrkeskategorier såsom sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut, sekreterare, psykolog samt läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • Endast bokade besök
    måndag - fredag 9:00 - 12:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitution dagvård
Olskroksgatan 30 Plan 3
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har en pågående behandling på substitutionsverksamheten, men som behöver utökat stöd i form av psykosociala insatser i grupp.

Söka vård hos oss

Om du önskar tid söka till substitutionsbehandling du själv boka tid på vår digitala mottagning.

För vidare information var god läs på Substitutionsmottagning Östra sjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen.

Behandling

Behandling sker genom psykosociala insatser i grupp.

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår dagvård finns olika yrkeskategorier såsom sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut, sekreterare, psykolog samt läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef

Digital mottagning

Här kan du boka en tid för nybesök till vår digitala mottagning: 
Vard och halsa/Substitutionsvård

(Du loggar in med BankID via 1177.)