Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Substitution dagvård

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
9:00 - 15:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till dig som är beroende av opioider som exempelvis heroin, morfin eller andra opioider och behöver substitutionsbehandling.

För att du ska kunna erbjudas behandling hos oss ska du uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1)

Du börjar med att söka via vår drop-in mottagning på Östra sjukhuset för att få ett bedömningssamtal inför behandling. När du har haft bedömningssamtalet startas en utredning utifrån föreskrifterna. Om du bedöms uppfylla kriterierna enligt HSLF-FS 2016:1 kommer du att bli kallad till Substitution dagvård för att bli inställd på substitutionsläkemedel. Buprenorfin, buprenorfin/naloxone och Metadon är godkända läkemedel för behandling i Sverige.

Du ska även ha en social planering tillsammans med din socialsekreterare. En social planering innebär att du, tillsammans med socialsekreteraren, har sett över ditt behov av psykosociala insatser, som ska komplettera den medicinska behandlingen (t ex ett drogfritt boende).

Du som har fått besked att du är godkänd för substitutionsbehandling ska höra av dig till Substitution dagvård för att boka en tid för en läkarbedömning inför behandlingsstart. Dessa bedömningar sker på torsdagar och du kommer sedan att påbörja behandlingen nästkommande måndag.

Vid ditt besök hos oss

I samband med läkarbesöket kommer du att träffa omvårdnadspersonal (en sjuksköterska, skötare eller behandlingsassistent) som kommer att bli din kontaktperson under vårdtiden. Under läkarbesöket kommer läkaren att samtala med dig om ditt hälsotillstånd, kartlägga ditt missbruk, din aktuella medicinering samt göra en somatisk undersökning. Det kommer även att tas blodprover, drogtester, ev. EKG och du kommer att bli erbjuden att ta blodprover för blodsmitta.

Du kommer även att få information om tiderna på Substitution dagvård och grundförutsättningarna för behandlingen.

Hur behandlingen går till efter läkarbesöket

För att kunna vara en del av behandlingen ska du komma måndag-fredag mellan kl 09:00-10:00 och du ska vara förberedd på att stanna på Substitution dagvård till kl 15:00.

En bedömning kommer att göras varje morgon av omvårdnadspersonal och för att du ska kunna delta i behandlingen på Substitution dagvård ska du vara opåverkad av alkohol och narkotika.

Du kommer att behöva lämna en droganalys och den ska inte vara positiv påcentralstimulantia(kokain, amfetamin o dyl.). Om den är det, så kommer du att bli ombedd att komma tillbaka dagen därpå för ny bedömning och en ny droganalys.

För att kunna påbörja behandlingen ska du kunna uppvisa tecken på opiatabstinens.

Substitutionsläkemedel ordineras av dagvårdens läkare enligt upptrappningsschema, dock kommer alltid en individuell bedömning att göras. All substitutionsmedicinering skall intas övervakat av personal, detta enligt de föreskrifter som reglerar behandlingen.

En klinisk bedömning kommer att göras av omvårdnadspersonal efter ditt intag av mediciner. Ditt psykiska och fysiska mående samt abstinens och ev. påverkan kommer att observeras/övervakas. Detta är en viktig del av behandlingen för att kunna få en bra och säker inställning av substitutionsläkemedel.

I behandlingen ingår förutom inställning på läkemedel, läkaruppföljning, psykologsamtal, funktionsbedömningar av arbetsterapeut, återfallsprevention, infektionsskola, sömn/ångestskola och anhörigstöd.

Du kommer kostnadsfritt att bli erbjuden vaccinationer mot hepatit A och B.

När bedömning görs att du är färdiginställd på din medicin, så kommer du att slussas ut i öppenvården. Inför detta görs en vårdplanering, oftast ihop med dig, socialtjänsten och öppenvården. Du kan även bjuda in anhöriga eller andra aktuella instanser i ditt nätverk såsom frivården, arbetsgivare eller vårdcentral.

Upprepade intag av narkotika och alkohol kan riskera den medicinska säkerheten och behandlingen kan därför avbrytas om sjukvården inte längre kan garantera en god och säker vård för din behandling.

Har du minderåriga barn i hemmet har vi en skyldighet att informera socialtjänsten om detta. Sjukvården har skyldighet att anmäla vid misstanke eller kännedom om att barn far illa. Vid återfall under behandlingen kommer information att gå till socialtjänsten utifrån SOL § 14.

Vid ett destruktivt missbruk under behandlingstiden såsom upprepade återfall eller upprepade uteblivanden, kan detta leda till en orosanmälan enligt LVM.

Läkaren har skyldighet att informera Transportstyrelsen om att du som patient är under substitutionsbehandling om du har körkort.

Vi som arbetar här

På våra mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, kurator, behandlingsassistent, skötare, sekreterare, psykolog och läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Enhetschef

Simon Lindguss

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-22 13:08