Avdelning 368 beroende Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 368 beroende Östra
416 85 Göteborg

Avdelning 368 uppdrag omfattar diagnostik och behandling av patienter med substansbrukssyndrom, och avser abstinensbehandling (avgiftning) av vuxna patienter som missbrukar/överkonsumerar ett eller flera preparat såsom alkohol, narkotika och/eller läkemedel. I uppdraget ingår också att vara rådgivande för vårdgrannar och remittenter.

Huvudsakligen kommer patienter till oss via Nordhemsklinikens DropIn-funktion och den jourläkarlinje som finns på Nordhemskliniken. Avdelning 365 har också ett uppdrag att bereda inneliggande abstinensbehandling via verksamhet Beroendes öppenvård. 

För detta ändamål finna en grupp på avd 365 som handlägger och planerar denna elektiva vården.  Gruppen består av sektionsledare, kurator och skötare.

Din vistelse hos oss

Målgrupp är patienter i åldrarna 18 år och över med substansbrukssyndrom och behov av abstinensbehandling i heldygnsvård, utan betydande annat psykiatriskt vårdbehov. Avdelningen har 12 vårdplatser för inneliggande vård. Avdelningen bereder vård enligt Hälso och sjukvårdslagen. 

Vi som arbetar här

Avdelningen är bemannad med specialistläkare, sjuksköterskor, skötare och kurator.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Pierre Lindeblad

Vårdenhetschef

Krzysztof Labuz

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 368 beroende Östra
416 85 Göteborg

Avdelning 368 uppdrag omfattar diagnostik och behandling av patienter med substansbrukssyndrom, och avser abstinensbehandling (avgiftning) av vuxna patienter som missbrukar/överkonsumerar ett eller flera preparat såsom alkohol, narkotika och/eller läkemedel. I uppdraget ingår också att vara rådgivande för vårdgrannar och remittenter.

Huvudsakligen kommer patienter till oss via Nordhemsklinikens DropIn-funktion och den jourläkarlinje som finns på Nordhemskliniken. Avdelning 365 har också ett uppdrag att bereda inneliggande abstinensbehandling via verksamhet Beroendes öppenvård. 

För detta ändamål finna en grupp på avd 365 som handlägger och planerar denna elektiva vården.  Gruppen består av sektionsledare, kurator och skötare.

Din vistelse hos oss

Målgrupp är patienter i åldrarna 18 år och över med substansbrukssyndrom och behov av abstinensbehandling i heldygnsvård, utan betydande annat psykiatriskt vårdbehov. Avdelningen har 12 vårdplatser för inneliggande vård. Avdelningen bereder vård enligt Hälso och sjukvårdslagen. 

Vi som arbetar här

Avdelningen är bemannad med specialistläkare, sjuksköterskor, skötare och kurator.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Pierre Lindeblad

Vårdenhetschef

Krzysztof Labuz

Överläkare

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen